Vacatures

Werken voor de beste opdrachtgevers

Hier staan onze vacatures. Werken voor NetCare kan door in dienst te treden, maar ook als ZZP-er. Steeds vaker willen opdrachtgevers echter dat personeel daadwerkelijk bij ons in dienst zijn. ZZP-ers kunnen natuurlijk ook tijdelijk in dienst voor de duur van de opdracht. We zullen dit zoveel mogelijk vermelden bij de vacature als dat een eis is.

Werken voor NetCare is werken met een leuk team en voor mooie opdrachtgevers en interessante projecten. Software ontwikkelaars kunnen ingezet worden op eigen projecten, projecten voor klanten op onze locatie, maar ook voor projecten op klant locatie.

Enterprise architect

 

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect.

Standplaats:        Amsterdam

Max. tarief:          Marktconform

Omvang:              24-36 uur per week

Aanvang:             7 augustus 2017

Eind:                     7 augustus 2018

Achtergrond, aard en omvang van de opdracht:

De opdrachtgever is een bijzondere organisatie met diverse, unieke processen. Processen die enerzijds vragen om een grote veiligheid en stabiliteit en anderzijds om innovatie. Binnen de divisie Statistiek vindt, in samenwerking met de divisie ICT, de ontwikkeling en het beheer van statistieksystemen plaats.

De statistieksystemen worden momenteel vernieuwd, waarbij de gehele keten, van de ontvangst van rapportages van de rapporterende instellingen tot en met de ontsluiting van de gegevens, wordt geraakt.

Voor de ontvangst van toezichtrapportages is een Digitaal Loket Rapportages ontwikkeld in .Net, waarbij de authenticatie verloopt via eHerkenning. Voor de ontvangst en validatie van data is een complete verwerkingsstraat ontwikkeld. Deze straat wordt nu ook geschikt gemaakt voor de ontvangst, validatie en verdere verwerking van statistiek data. Voor de bewerking van de data tot publiceerbare statistieken dient nog functionaliteit ontwikkeld te worden. Voor de ontsluiting van data wordt gebruik gemaakt van SAS-producten.

De Enterprise architectuurfunctie heeft tot taak het opstellen van architecturen, richtlijnen voor het werken onder architectuur door Statistiek en het houden van toezicht op de naleving van de richtlijnen.

Een belangrijk deel van de werkzaamheden bestaat uit het onder architectuur realiseren van grootschalige vernieuwingen op basis van toekomstvisies met als rode draden: snelheid, betrouwbaarheid, volledige transparantie met betrekking tot de taken van de divisie Statistiek.

Belangrijkste werkzaamheden:

 • Ontwikkelt en beschrijft de visie op de inrichting van de generieke architectuur voor Statistiek.
 • Ontwikkelt en onderhoudt de architectuurprincipes en stelt aanvullingen of wijzigingen daarop voor aan het Management Team van Statistiek.
 • Stelt architecturen op met de goedgekeurde richtinggevende architecturen als basis en onderhoudt deze architecturen.
 • Leidt richtlijnen af uit de architectuur, stelt waar nodig project start architecturen op.
 • Zorgt voor een zodanig niveau van beveiliging bij alle werkzaamheden dat het past bij het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Begeleidt projecten bij de toepassing van de architectuurrichtlijnen en controleert de naleving ervan steekproefsgewijs.
 • Adviseert als architect de opdrachtgevers bij de planvorming in het voortraject en kan de plannen financieel/economisch onderbouwen.
 • Onderzoekt op welke punten de huidige gerealiseerde implementatie afwijkt van de richtlijnen en stelt plannen op om tot aanpassing te komen.

Eisen:

 • De kandidaat beschikt over een werk- en denkniveau op academisch niveau.
 • De kandidaat beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in de 

Nederlandse en Engelse taal.

 • De kandidaat beschikt over minimaal 10 jaar relevante werkervaring als Enterprise architect.
 • De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met businessprocessen op gebied van macro-economische statistieken in een centrale-bank context.
 • De kandidaat heeft ervaring in data-intensieve werkomgeving.
 • Alle eisen en met 'ja' beantwoorde wensen dienen in het cv beschreven dienen te zijn.
 • De kandidaat beschikt over de volgende competenties:
  • uitstekende adviesvaardigheden,
  • uitstekende klantgerichtheid,
  • uitstekende organisatie sensiviteit.

De kandidaat is tevens resultaatgericht.

De kandidaat heeft:

 • visie en snapt het effect op toekomstige ontwikkelingen,
 • uitstekende communicatieve vaardigheden.
 • De kandidaat is beschikbaar vanaf 7 augustus 2017 (of zoveel later als dat de screening  uitgevoerd is) tot en met 7 augustus 2018
 • De werkzaamheden worden uitgevoerd ten kantore te Amsterdam.
 • De kandidaat is beschikbaar voor een gesprek te Amsterdam op 19 juli 2017 tussen 10 uur en 17 uur.

Wensen:

 • De kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met het toezicht rapportageproces in een centrale-bank context.
 • De kandidaat is meer dan het vereiste aantal uren beschikbaar:
  • 32 uur,
  • 36 uur.

Solliciteer!