Vacatures

Werken voor de beste opdrachtgevers

Hier staan onze vacatures. Werken voor NetCare kan door in dienst te treden, maar ook als ZZP-er. Steeds vaker willen opdrachtgevers echter dat personeel daadwerkelijk bij ons in dienst zijn. ZZP-ers kunnen natuurlijk ook tijdelijk in dienst voor de duur van de opdracht. We zullen dit zoveel mogelijk vermelden bij de vacature als dat een eis is.

Werken voor NetCare is werken met een leuk team en voor mooie opdrachtgevers en interessante projecten. Software ontwikkelaars kunnen ingezet worden op eigen projecten, projecten voor klanten op onze locatie, maar ook voor projecten op klant locatie.

Technisch applicatie beheerder

 

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: 
In het kader van de Rijksbrede aanpak van fraude wordt Financial intelligence gebruikt om criminele geldstromen en vermogen in beeld te brengen om criminele feiten te achterhalen en criminele winsten af te pakken, ten behoeve van de ontmanteling van criminele organisaties. 
In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie wordt er gewerkt aan het verder verbeteren van het proces voor het opvragen van identificerende gegevens van banken in de vorm van een verwijzingsportaal bankrekeningen (VB) met rechtstreekse aansluiting op de Bijzondere Opsporingsbevoegdheden-kamer van het OM, de Nationale Politie en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Door het gebruik van een VB worden aanzienlijke verbeteringen verwacht in effectiviteit en snelheid van de opsporing en tevens een kostenbesparing voor zowel overheidsdiensten als banken. 
Doel van het verwijzingsportaal bankrekeningen is het betrouwbaar, snel, juist, volledig en efficiënt opvragen en verstrekken van identificerende bankrekeninggegevens op een uniforme wijze bij alle in Nederland gevestigde banken, ten behoeve van het voorkomen en opsporen van fraude en andere vormen van criminaliteit en het opsporen van (criminele) vermogens en het opleggen van financiële maatregelen en sancties door de daarvoor bevoegde opsporingsdiensten, en het voorkomen van misbruik met toeslagen door de Belastingdienst. 

Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: 
Als Technisch Applicatiebeheerder ben je lid van het Scrum team. Je bent verantwoordelijk voor het technisch operationeel maken en operationeel houden van de systeemcomponenten. Samen met het team stel je installatieplannen op. Op basis van deze plannen installeer je de systeemcomponenten in een acceptatie- en productieomgeving. Je zorgt ervoor dat de systeemcomponenten actief gemonitord kunnen worden. Je maakt backup & restore procedures en voert deze uit. 
Als Technisch Applicatiebeheerder signaleer je problemen en tekortkomingen en stel je oplossing voor aan het Scrum team. Je bent voor het team het boegbeeld voor beheer. Je meldt user stories aan bij de Product Owner als jij vindt dat die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van het systeem. 
Als Technisch Applicatiebeheerder laat je je typeren als flexibel, stevig en zelfstandig. Je bent communicatief vaardig. De kwaliteit van je producten en resultaten hebben zich in de praktijk bewezen. 

Competenties: 
- Stevige, zelfstandige persoonlijkheid. 
- Resultaat- en oplossingsgericht. 
- Voortgangscontrole. 
- Stressbestendig en flexibel. 
- Besluitvaardig. 

Functie eisen (Knock-out Criteria): 
- Je bent per 01-06-2017 beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot 31 december 2017. 
- Je hebt een afgeronde opleiding HBO of WO. 
- Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als 
- Je bent bereid mee te werken aan een B-onderzoek van de AIVD. 

Functie wensen (Gunningscriteria): 
- Je hebt ervaring met het werken in een Agile/Scrum team. 
- Je hebt aantoonbare ervaring met Microsoft .NET technologie. 
- Je hebt ruime ervaring met ketenprojecten bij de rijksoverheid. 
- Je hebt ervaring met Elasticsearch. 
- Je hebt ervaring met Team Foundation Server 2015 / 2017 release management Integration / Deployment. 
- Je hebt ervaring met Microsoft SQL Server, T-SQL, SQL Server Integration Services, SQL Server Reporting Services. 
- Je hebt ervaring met Powershell scripting. 

Competenties: 
- Je laat je je typeren als flexibel, stevig en zelfstandig. Je bent communicatief vaardig. De kwaliteit van je producten en resultaten hebben zich in de praktijk bewezen. 
- Je bent analytisch zeer sterk en je beschikt door je kennis en ervaring over een groot oplossend vermogen. 

VOG: 
Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. 

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: 
Locatie: Den Haag 
Startdatum: 01-06-2017 
Duur: 31-12-2017 
Optie op verlenging: Ja 
Inzet: 40 uur per week 
Tarief: marktconform 
Sluitingsdatum: 08-05-2017 
Sluitingstijd: 09:00 
Gesprekken: 17-05-2017 

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? 
• CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; 
• Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; 
• Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); 
• Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW); 

N.B. 
• Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. 
• Onvolledige aanbiedingen worden niet door ons in behandeling genomen. 
• Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord. 


 

Solliciteer!