Vacatures

Werken voor de beste opdrachtgevers

Hier staan onze vacatures. Werken voor NetCare kan door in dienst te treden, maar ook als ZZP-er. Steeds vaker willen opdrachtgevers echter dat personeel daadwerkelijk bij ons in dienst zijn. ZZP-ers kunnen natuurlijk ook tijdelijk in dienst voor de duur van de opdracht. We zullen dit zoveel mogelijk vermelden bij de vacature als dat een eis is.

Werken voor NetCare is werken met een leuk team en voor mooie opdrachtgevers en interessante projecten. Software ontwikkelaars kunnen ingezet worden op eigen projecten, projecten voor klanten op onze locatie, maar ook voor projecten op klant locatie.

JAVA Ontwikkelaar / Software engineer

 

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een JAVA Ontwikkelaar/Software engineer.

Kandidaten kunnen worden voorgesteld tot vrijdag 5 mei 11:00 uur.

Standplaats:

Apeldoorn

Max. tarief:

Zo scherp mogelijk

Omvang:

40

Aanvang:

Zo spoedig mogelijk

Eind:

31 december 2017 (met optie op verlenging)

 

Omschrijving Project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld:

JAVA Backender

Onze eindklant heeft het KOERS project gestart om haar centrale mainframe legacy-systemen AKR en HYP uit te faseren en te vervangen door een nieuw modern informatiesysteem (Linux/Java). Dit informatiesysteem zal het hart vormen van de kadastrale registratie van objecten en rechten en zal gegevens uitwisselen met tientallen andere informatiesystemen.

 

Omschrijving taken uit te voeren door medewerker

De gezochte Java ontwikkelaar heeft als taak het in JAVA ontwikkelen van het KOERS-systeem.

 

De Java backender is samen met de andere developers, scrum master en productowner onderdeel van het Scrumteam. Binnen dit team wordt het centrale Java-systeem KOERS in sprints van steeds twee weken ontwikkeld door developers die “multi-disciplinair” kunnen werken. Hij werkt verder samen met project-architect, solution-architect, business analisten en eindgebruikers.


Aard van de taken:

O leidinggevend

X uitvoerend

O adviserend

O coördinerend


Eisen te stellen aan de medewerker

 1. Zeer ervaren allround (ontwerp, bouw, test, integratie) ontwikkelaar (> 5 jaar)
 2. Ervaring in het werken in een agile team
 3. Passie voor simpele oplossingen
 4. Communicatief vaardig
 5. Commitment en de drang om boven verwachting te leveren

 

Gewenste eisen te stellen aan de medewerker

 1. Ervaring met Kadaster en/of Basisregistraties.
 2. Ervaring met applicatie KOERS

Bij werkzaamheden te gebruiken methoden, technieken, tools, etc.:

 1. Agile/Scrum/DevOps
 2. Java / Oracle DB / XML DB
 3. JSON
 4. Continuous delivery (Jenkins / Docker)
 5. Splunk
 6. CQRS
 7. Event sourcing
 8. Ervaring met het bouwen van webservices
 9. Ervaring met XML Documentstore
 10. Ervaring met XML technieken (waaronder XSLT)
 11. Ervaring met UnitTests (geautomatiseerd)
 12. Wijzigen en toevoegen van Gluecode en ondersteunen van test automatisering met Cucumber
 13. Ervaring met JavaScript en ervaring met zowel backend als frontend technologie
 14. Ervaring met version control (GIT)

 

Wanneer u passende profielen heeft, ontvangen wij graag de volgende gegevens:

 • CV in Word-format, zonder logo's, Nederlandstalig
 • Opdrachtspecifieke motivatie
 • Uurtarief
 • geboortedatum en woonplaats
 • Eventueel geplande intakes en vakanties

 

Solliciteer!