Vacatures

Werken voor de beste opdrachtgevers

Hier staan onze vacatures. Werken voor NetCare kan door in dienst te treden, maar ook als ZZP-er. Steeds vaker willen opdrachtgevers echter dat personeel daadwerkelijk bij ons in dienst zijn. ZZP-ers kunnen natuurlijk ook tijdelijk in dienst voor de duur van de opdracht. We zullen dit zoveel mogelijk vermelden bij de vacature als dat een eis is.

Werken voor NetCare is werken met een leuk team en voor mooie opdrachtgevers en interessante projecten. Software ontwikkelaars kunnen ingezet worden op eigen projecten, projecten voor klanten op onze locatie, maar ook voor projecten op klant locatie.

Senior Transitie Manager

 

Voor onze klant zijn wij op zoek naar een Zeer zware senior Transitie Manager.

Kandidaten kunnen worden voorgesteld tot vrijdag 3-3-2017 10:00 uur.

 

Standplaats                              : Apeldoorn

Max tarief                                : Markconform

Aantal                                      : Team van 2 personen

Aantal uren/dagen per week     : 5 werkdagen per week waarbij wordt uitgegaan van een inzet per persoon van 2 á 3 dagen

Startdatum                               : 6 maart 2017

Einddatum                                : 30 juni 2017 (de mogelijkheid bestaat dat het project nog met maximaal een kwartaal verlengd wordt)

Zwaarte functie                        : Zeer zware senior (<10jr)

 

Omschrijving project waarbinnen de medewerker te werk wordt gesteld

Het kortstondige transitieproject dat deze medewerkers leiden / begeleiden houdt in: het op basis van operationele en tactische informatie (strategische) beleidsvraagstukken te formuleren en van een advies voorzien en na akkoord de realisatie daarvan in gang te zetten.

Omschrijving taken uit te voeren door medewerkers

Is in staat Directie en management te overtuigen van de noodzaak van deze transitie;

Eerste aanspreekpunt voor Directie Kadaster IT bij deze beleidsvraagstukken en maakt politiek-bestuurlijke, strategisch en tactische afwegingen ten aanzien van opvolging en afhandeling;

Kan (strategische) beleidsbeslissingen en formele richtlijnen vertalen naar operationele opdrachten en weet deze op adequate wijze te implementeren;

Kan uit operationele informatie (strategische) beleidsvraagstukken formuleren en van een advies voorzien;

Is in staat binnen de voornoemde Directie te overtuigen van de noodzaak van de daaruit voortvloeiende transitie;

Weet het management en de medewerkers te motiveren, te stimuleren en te enthousiasmeren bij de uitvoering van de werkzaamheden en activiteiten;

Is in staat draagvlak te creëren bij verbeter- of veranderingsprocessen;

Is in staat het overzicht te bewaren;

Kan uit operationele en tactische informatie (strategische) beleidsvraagstukken formuleren en van een advies voorzien.

Een van de personen zal daarnaast nog de volgende specifieke taken op zich nemen

Coördineert en onderhoudt contact met de Transitie Manager en overige leidinggevenden en zorgt ervoor dat tactische besluitvorming plaatsvindt;

Coördineert de transitie in samenwerking met de Transitie Manager in de rol van PMO (Project Management Office).

 

Aard van de taken

X leidinggevend
X uitvoerend
O adviserend
O coördinerend

 

Eisen te stellen aan beide medewerkers (kennis, ervaring, gedragskenmerken)

Kennis van de werking van de toezichtsorganen binnen de (Rijks)overheid, bij voorkeur NCSC, IBD, KING

Aantoonbare ervaring met Incidentmanagement processen

Gevraagde competenties

•Analytisch
•Organisatiesensitief
•Stressbestendig
•Samenwerken
•Doorzettingsvermogen
•Overtuigingskracht

 

Gewenste eis(en) te stellen aan beide medewerkers (kennis, ervaring, gedragskenmerken)

Kennis van BIG, BIR, ISO27000.

Kennis van DevOps, Agile en Scrum.

Aantoonbare relevante ervaring bij een van de grote accountantskantoren

EMITA, RE

Wanneer u een passend profiel heeft, ontvangen wij graag de volgende gegevens:

  • CV in Word-format, zonder logo's, Nederlandstalig
  • Opdrachtspecifieke motivatie
  • Uurtarief
  • geboortedatum en woonplaats
  • Eventueel geplande intakes en vakanties

Let wel: Voor deze opdracht ontvangen wij graag alleen ZZP-ers die open staan voor een payroll constructie of kandidaten die in dienst zijn bij de aanbiedende organisatie.

 

Solliciteer!