Implementatie

Implementatie

Wij zien het als onze taak om bedrijven te ontzorgen als het gaat over digitalisering. Dat begint vaak bij een idee of vraagstuk waar het management mee worstelt. Maar we willen niet alleen praten maar ook de daad bij het woord voegen. De eerste stap is implementatie. Dat gaat dus over implementatie van een technologie, niet over invoering van een business concept in een bedrijf.

We zijn tenslotte IT-ers. Maar wel van het type dat van een uitdaging houdt. Implementatie begint met een plan, heldere doelstellingen, planning, resources en kosten. Daarna begint de uitvoerings fase. Samen met uw team worden de doelen een voor een gerealiseerd en aan het einde is de applicatie ingevoerd, gekoppeld en is de data overgezet en kan de organisatie ermee aan de slag.

NetCare heeft eigen ontwikkelaars die helpen bij het integreren en eventueel aanpassen van applicaties om te komen tot een geïntegreerd landschap. We hebben de voorkeur voor applicaties die middels configuratie aangepast kunnen worden om maatwerk te voorkomen. Dat is goedkoper en makkelijker te onderhouden. Een belangrijke afweging is dan ook om processen waar mogelijk aan te passen aan de applicatie in plaats van andersom.

Het succes van de implementatie wordt bepaald door de gebruikers. Verandering is dan misschien wel de enige constante, maar het is ook lastig door te voeren. Er zijn diverse manieren om gebruikers mee te krijgen in deze verandering. Afhankelijk van het type applicatie kiezen we de juiste strategie.

Samenwerking en goede afspraken zijn cruciaal bij het succesvol invoeren van een nieuwe applicatie. We investeren dan ook tijd om met alle partijen de juiste afspraken te maken.

Onze dienstverlening stopt echter niet bij een implementatie, we kunnen het stokje ook overnemen en managed application services aanbieden.