Consultancy

Consultancy

In een wereld waar bijna alle informatie online te vinden is, is het vaak nog moeilijker geworden om de juiste beslissingen te nemen. De snelheid waarin technologie ontwikkeld is ongekend. Gevestigde namen worden bedreigd door startups en nieuwe technologieen veranderen markten onherkenbaar.

Onze rol als adviseur is er een om te helpen beoordelen of de inzet van digitale technologie in brede zin en specifieke technologie in het bijzonder een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering. Onze aanpak hierbij is pragmatisch te noemen. Na een inventarisatie en plannings fase komen we met een eerste advies. Dat kan leiden tot een proefopstelling of proof of concept, waarin niet alleen in de praktijk kan worden getest of een bepaalde digitale technologie inzetbaar is, maar het helpt een bedrijf vaak ook om zijn en haar gedachten rondom de inzet ervan concreet te maken.

Mocht zo’n proef slagen, gaan we over tot een pilot. Een eerste implementatie met een beperkt risico en inzet. We hanteren hierbij de zogenaamde MVP (minimal viable product) aanpak. Een product dat snel kan worden ontwikkeld en uitgerold wat zou moeten voldoen aan de minimale verwachting van uw klanten.

Ondertussen werken we de architectuur verder uit en bereiden voor op een grootschalige implementatie. Die moet vaak getest worden op de doelgroep met diverse scenario’s.

Mocht alles goed gaan en er komt een GO, dan helpen we het project team het uit te voeren.

Zoals u al begrijpt, houdt onze rol niet op bij het advies. We gaan verder, we blijven gedurende het hele traject het advies aanscherpen en bijsturen zodat beslissingen zoveel mogelijk kunnen worden genomen op basis van feiten.