Startup in een Corporate – Doen !

In de tijd van digitale transformatie is innoveren belangrijker dan ooit. Disruptieve technologieën maken nieuwe business modellen mogelijk en gooien bestaande business modellen omver. Startup bedrijven zijn vaak de drijvende kracht achter dit soort veranderingen.

Grote bedrijven zijn zich daar terdege van bewust en hebben dan ook allemaal innovatie afdelingen die vaak groeien in omvang en budget. Tegelijkertijd zien we dat de time to market en de kosten veel hoger liggen dan gewenst. Als NetCare hebben we ervaring met zowel startup bedrijven als innovatie in Corporate omgevingen.

Goede ideeën zijn zeker niet voorbehouden aan personen die ’s avonds dromen over succes en rijkdom. Meestal zijn ze juist bedacht bij grote bedrijven met veel denk en executie kracht en een degelijk besef van de frictie tussen enthousiasme en haalbaarheid.

We hebben een concept ontwikkeld dat bedrijven in staat stelt om compleet nieuwe producten en diensten in te voeren tegen een fractie van de kosten. Die zitten namelijk vaak in de noodzaak hun bestaande IT landschap aan te passen. Tegelijkertijd is de time to market hiermee veel korter en kan de business experimenteren met meerdere proposities, producten en diensten. Niet alle ideeën slagen, dat geldt ook voor start-ups, zelfs niet eens alle goede ideeën halen de eindstreep.

Met ons model, kunnen de risico’s worden beperkt en de innovatiekracht worden verhoogd. Om succesvol samen te werken hebben we aan de klantzijde een productowner nodig. Samen denken we het business proces uit, documenteren het en zorgen dat het aansluit op de kanalen en website van de klant. We maken gebruik van standaard software die we aan kunnen passen. Hiermee zorgen we dat het goed aansluit bij het nieuwe product of dienst. We houden dus in de gaten dat we zoveel mogelijk standaard houden en integratie minimaliseren.

Onderstaand diagram toont hoe innovatie vorm kan worden gegeven in een organisatie. Dit diagram is gebaseerd op het concept van growth hacking.

Growth hacking

Een nieuw business initiatief is voor iedere organisatie spannend en zit vol met vragen. Gaat het wel werken, krijgen we genoeg klanten, kunnen we er geld aan verdienen of voegt het werkelijk iets toe aan onze strategie ? Allemaal vragen die beantwoord zullen moeten worden en dat kan maar op 1 manier, door het te doen.

Soms gaat het bij nieuwe initiatieven niet zozeer over een nieuwe product of dienst. Het kan ook om nieuwe proposities gaan, die cross selling of klant loyaliteit nastreven. Ook dit soort initiatieven kunnen forse impact hebben op bestaande IT systemen en kan dan beter in een kleiner systeem uitgetest worden of het aanslaat bij klanten. Hoe goed een idee ook lijkt, het moet altijd bewezen worden in een markt met echte klanten.

Meer weten over ons Startup in een corporate concept ? Neem dan contact op

 

NetCare kan innovatie afdelingen ook helpen met

 

Detachering is een kern competentie van NetCare. Het kunnen eigen mensen van NetCare zijn of ons uitgebreide netwerk van zelfstandig professionals. In de loop der jaren hebben we een database met bijna 9.000 professionals opgebouwd met allerlei verschillende expertises.

Klanten roemen ons vaak om het feit dat we goed zijn in het vinden van het schaap met de vijf poten. Een bijzondere expertise die bijvoorbeeld heel schaars is of een moeilijke combinatie van diverse expertises. We zien dat als een uitdaging en meestal lukt het ook om de geschikte kandidaat te vinden.

Naast de specials hebben we een goed track record als het gaat om het vinden van software specialisten. Java, C#, python, php developers met veel kennis en ervaring en de juiste competentie om projecten succesvol af te ronden. Wij kijken bijvoorbeeld naar de code en niet alleen naar de woorden in het CV.

Detachering van IT personeel heeft meerdere voordelen. Enerzijds kun je competenties aanvullen die de huidige organisatie niet heeft. Meestal zijn die maar tijdelijk nodig en dan is inhuren. Een andere reden is om extra capaciteit in te zetten. Dat is dan om een flexibele schil te creëren, een hoeveel arbeidskracht die zich makkelijk aan kan passen aan de behoefte aan IT personeel.

Door onze eigen consultancy ervaring zijn we goed gebleken in het zoeken naar ervaren professionals op het vlak van advies, architectuur en project management.  Zorgen over de wet DBA is niet nodig, wij regelen de administratieve en juridische kant voor u.

Dus hebt u behoefte aan tijdelijke ICT specialisten, aarzel niet langer en neem direct contact op.

Er zijn veel vormen van cloud diensten. Van het huren van rackspace, virtuele private servers tot aan managed applications. In het laatste geval wordt u als klant maximaal ontzorgd. NetCare onderhoudt de gehele software stack, dus inclusief de applicatie.

Er worden updates verschaft, eventuele bugs of errors opgelost en de applicatie en de interfaces worden gemonitored en beheert.

Managed applications past het best bij applicaties die ook door ons worden gebouwd. Als sofware ontwikkelaar hebben we de meeste kennis van de applicatie en kunnen die dan ook prima onderhouden en bijwerken. Dit verhoogt de veiligheid en betrouwbaarheid van bedrijfskritische applicaties.

We hosten de applicaties in ons datacenter, of vanuit cloud diensten leveranciers als Amazon Web Services.

Vaak hebben klanten zorgen over de schaalbaarheid van een applicatie. We hebben ervaring in het flexibel schaalbaar maken van applicaties zonder direct grote investeringen te eisen in hardware of cloud services. Als de load verhoogd, wordt automatisch de aangeboden capaciteit verhoogd. Neem de behoefte weer af, schaalt de applicatie terug tot de capaciteit die dan nodig is. Omdat veel applicaties het grootste deel van hun tijd weinig capaciteit nodig hebben, maar in piekmomenten heel veel is dit een ideale manier van capaciteit aanbieden.

Door de operationele kant aandacht te geven in het ontwerp, kunnen ook zelf helende processen in worden gevoerd. Een node met defecte hardware of een bug wordt dan automatisch verwijderd en komt een versie node met de laatste versie van de software in de lucht.

Om ook gedurende de levensduur van een applicatie onderhoud en ontwikkeling mogelijk te maken, is het mogelijk  hier bepaalde methodes voor in te voeren die gericht zijn op een combinatie van snelheid van veranderen zonder de stabiliteit aan te tasten.

Het gevolg is een hoge beschikbaarheid, snelle reactietijden en veiligheid van uw applicaties. Een hele geruststelling. Meer weten ?

Wij zien het als onze taak om bedrijven te ontzorgen als het gaat over digitalisering. Dat begint vaak bij een idee of vraagstuk waar het management mee worstelt. Maar we willen niet alleen praten maar ook de daad bij het woord voegen. De eerste stap is implementatie. Dat gaat dus over implementatie van een technologie, niet over invoering van een business concept in een bedrijf.

We zijn tenslotte IT-ers. Maar wel van het type dat van een uitdaging houdt. Implementatie begint met een plan, heldere doelstellingen, planning, resources en kosten. Daarna begint de uitvoerings fase. Samen met uw team worden de doelen een voor een gerealiseerd en aan het einde is de applicatie ingevoerd, gekoppeld en is de data overgezet en kan de organisatie ermee aan de slag.

NetCare heeft eigen ontwikkelaars die helpen bij het integreren en eventueel aanpassen van applicaties om te komen tot een geïntegreerd landschap. We hebben de voorkeur voor applicaties die middels configuratie aangepast kunnen worden om maatwerk te voorkomen. Dat is goedkoper en makkelijker te onderhouden. Een belangrijke afweging is dan ook om processen waar mogelijk aan te passen aan de applicatie in plaats van andersom.

Het succes van de implementatie wordt bepaald door de gebruikers. Verandering is dan misschien wel de enige constante, maar het is ook lastig door te voeren. Er zijn diverse manieren om gebruikers mee te krijgen in deze verandering. Afhankelijk van het type applicatie kiezen we de juiste strategie.

Samenwerking en goede afspraken zijn cruciaal bij het succesvol invoeren van een nieuwe applicatie. We investeren dan ook tijd om met alle partijen de juiste afspraken te maken.

Onze dienstverlening stopt echter niet bij een implementatie, we kunnen het stokje ook overnemen en managed application services aanbieden.

In een wereld waar alle informatie online te vinden is, is het vaak nog moeilijker geworden om de juiste beslissingen te nemen. De snelheid waarin technologie ontwikkeld is ongekend. Gevestigde namen worden bedreigd door startups en nieuwe technologieën veranderen markten onherkenbaar.

Onze rol als adviseur is er een om te helpen beoordelen of de inzet van digitale technologie in brede zin en specifieke technologie in het bijzonder een bijdrage kunnen leveren aan de bedrijfsvoering. Onze aanpak hierbij is pragmatisch te noemen. Na een inventarisatie en plannings fase komen we met een eerste advies. Dat kan leiden tot een proefopstelling of proof of concept, waarin niet alleen in de praktijk kan worden getest of een bepaalde digitale technologie inzetbaar is, maar het helpt een bedrijf vaak ook om zijn en haar gedachten rondom de inzet ervan concreet te maken.

Mocht zo’n proef slagen, gaan we over tot een pilot. Een eerste implementatie met een beperkt risico en inzet. We hanteren hierbij de zogenaamde MVP aanpak (minimal viable product). Een product dat snel kan worden ontwikkeld en uitgerold dat voldoet aan de minimale verwachting van uw klanten.

Ondertussen werken we de architectuur verder uit en bereiden die voor op een grootschalige implementatie. Die moet vaak getest worden op de doelgroep met diverse scenario’s.

Als alles goed is gegaan komt er een GO, dan helpen we het project team het te implementeren.

Zoals u al begrijpt, houdt onze rol niet op bij het advies. We blijven gedurende het hele traject het advies aanscherpen en bijsturen zodat beslissingen genomen kunnen worden genomen op basis van feiten.