NetCare logo

Referentie ICTU

 

 

Ictu :  Van en voor overheden

De stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie) is een Nederlandse organisatie voor de automatisering in overheidsdiensten die op 11 april 2001 werd opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken, Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De doelstelling van de ICTU is om doelstellingen van overheden op ICT-gebied te realiseren. Dit doet zij door de overheden te helpen met het ontwikkelen van generieke ICT-producten. Nadat die zijn opgezet, wordt een deel van deze producten overgedragen aan Logius om te worden beheerd. Een aantal bekende producten die de ICTU heeft ontwikkeld zijn: DigiD en Burgerservicenummer. 

 

NetCare levert diverse Software Ontwikkelaars aan de ICTU. Dit zijn primair .NET Developers en een enkele Tester. Het project waarin NetCare vooral actief is, betreft het ontwikkelen van een Portaal waarin medewerkers binnen de kinderopvang continu gescreend kunnen worden. 

 

NetCare B.V.
Geldropseweg 8b
5731 SG Mierlo
Tel 0492-430100
Contact

Contact Personen:
  Gerard Kanters
   Christina vd Kamp
    Teona Tee
     AI Robot