Over NetCare

Een kwart eeuw maakt ons een echte specialist

Ons motto is dat verandering de enige constante is. Markten en technologieën veranderen in steeds hoger tempo en bedrijven moeten daarom steeds leniger zijn om hierop in te spelen. Maar de echte vraag is, hoe dan ?

Dat vergt dat je permanent bezig moet zijn met innovatie of het verbeteren van je bedrijfsproces. Daarmee dus ook het aanpassen van je producten en diensten aan een veranderende markt. Hierbij speelt IT een cruciale rol. In de ondersteuning van (kritisiche) bedrijfsprocessen, of direct in de producten of diensten van het bedrijf zelf.

Ons doel is onze klanten te helpen met concrete antwoorden en oplossingen. Dat heeft zich vertaald in een portfolio van diensten en producten. Advies over strategie, architectuur en implementatie. Maar ook met producten als MyVox, Odoo, Rocketchat en SuiteCRM helpen we klanten met praktische oplossingen voor het efficiënter maken van hun bedrijfsprocessen.

Een ding is zeker:  Digitaal de weg is. NetCare helpt om deze onontkoombare transitie concreet vorm te geven.

Netwerk van Consultants

Naast onze eigen team hebben we in de loop der jaren een enorm netwerk opgebouwd van externe consultants. We kunnen putten uit de kennis en expertise van ruim 9.000 consultants. Hiermee kunnen we altijd de juiste expertise leveren.