Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

NetCare wil bewust zijn van haar positie in de maatschappij en zich gedragen als een organisatie die waarde toevoegt aan onze economie, maar tegelijkertijd bewust is van de mogelijk negatieve effecten die we hebben op bijvoorbeeld het milieu.

Zero Emissie Programma.
Het klimaat verandert door toedoen van menselijk handelen. Uitstoot van CO2 is hiervan de oorzaak. Dit broeikasgas zorgt ervoor dat zonlicht wordt weerkaatst aan de rand van onze atmosfeer. Het resultaat hiervan is dat de aarde langzaam opwarmt. De gevolgen voor de mensheid kunnen dramatisch zijn, maar het is nog niet te laat.
NetCare heeft besloten om als bijdrage in de reductie van broeikasgas te streven naar “Zero Emissie” . Als ICT onderneming verbruiken we nogal wat energie, wat tijdens de opwekking uitstoot van CO2 veroorzaakt door verbranding van olie, gas en kolen. Aan de andere kant zijn bomen in staat om CO2 om te zetten in zuurstof. We hebben dan ook als eerste stap besloten om zoveel bomen te laten planten dat we uiteindelijk CO2 neutraal zijn.

Stichting Robinia is hiervoor onze partner. De stichting houdt zich onder andere bezig met een project in Hongarije waar in de loop der jaren braakliggende landbouwgronden worden bebost. Om dit project te steunen heeft Netcare 33 certificaten aangekocht om zodoende onze CO2 uitstoot van 33 ton te compenseren. Voor meer informatie zie www.robinia.nl.

Om ons initiatief een bredere uitstraling te geven, hebben we al onze klanten hierover geïnformeerd en hen tevens de DVD “an inconvenient truth” van Al Gore aangeboden. Dit doen we om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp in de hoop dat we navolging krijgen. Alleen door samenwerking van alle mensen, organisaties en overheden kunnen we een dreigende ramp voorkomen.

Gerard

Gerard is met name actief als consultant of IT architect. Met enorm veel ervaring bij grote organisaties kan hij bijzonder snel een probleem ontrafelen en naar een oplossing toewerken. Gecombineerd met economische achtergrond zorgt hij voor zakelijk verantwoorde keuzes.