ICT Barometer: Grootste vraag naar externe ICTers ooit

ICT Barometer: Grootste vraag naar externe ICTers ooit

Amsterdam, 31 mei 2007 - De vraag naar externe ICTers in Nederland heeft een absoluut hoogtepunt bereikt. Dat blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young, waarvoor 607 directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en overheid zijn ondervraagd.

Hoewel het aandeel interne ICTers sinds april 2006 nagenoeg gelijk blijft, blijft het aandeel externe ICTers explosief groeien. Niet alleen heeft de vraag naar externe ICTers een absoluut hoogtepunt bereikt - in april dit jaar zag maar liefst eenderde van de ondervraagde bedrijven het aandeel externe ICTers groeien - ook de snelheid van de stijging is nog nooit zo groot geweest.
"De vraag blijft maar stijgen terwijl het aanbod lijkt af te nemen," zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. "Er zullen de komende jaren veel te weinig goed opgeleide ICTers afstuderen. Het ziet er dus niet naar uit dat het tij op korte termijn zal keren. Bedrijven zijn gewoon genoodzaakt in zee te gaan met externe ICTers, want de interne vacatures blijven onvervuld."
Verschuur waarschuwt daarnaast voor de gevolgen van de toenemende uitbesteding naar lage lonenlanden: "Naar verwachting zullen de uitbestedingbudgetten de komende 5 jaar verdubbelen, zo bleek al uit de ICT Barometer van 3 mei. Het opvullen van de groeiende vraag door over de grens te kijken lijkt een prima oplossing, maar kan niet ongestraft door blijven gaan. Er dreigt een kennisdrain als we niet snel ingrijpen."

Maatregelen Volgens Verschuur zijn er een aantal maatregelen nodig om de negatieve impact op economische ontwikkeling te stoppen. "Overheid en EZ moeten een stimuleringsfonds in het leven roepen en de nadruk leggen op het strategische belang van ICT," aldus Verschuur. "Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Uit recent onderzoek van het zakenblad Incompany blijkt hoezeer de ICT-branche aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet: in de top twintig van aantrekkelijkste bedrijven staat geen enkel ICT-bedrijf meer. De ICT-aanbieders moeten zelf dus ook stappen ondernemen om het bedrijfsimago en de aantrekkingkracht voor het personeel te verbeteren."

"Bovendien is het voor onderwijsinstellingen de hoogste tijd om het ICT onderwijs op te krikken. Zelfs het basisonderwijs kan hierop inspelen: laat leerlingen hun eigen website maken, leer ze om te gaan met Google en Youtube. Kortom: maak ze op jonge leeftijd alvast enthousiast voor een mogelijke carrière in de ICT."
Gerard

Gerard

Gerard is met name actief als consultant of IT architect. Met enorm veel ervaring bij grote organisaties kan hij bijzonder snel een probleem ontrafelen en naar een oplossing toewerken. Gecombineerd met economische achtergrond zorgt hij voor zakelijk verantwoorde keuzes.