Grote tevredenheid onder NetCare klanten

Grote tevredenheid onder NetCare klanten

De hoge eisen die klanten stellen aan de snelheid en flexibiliteit van IBM vraagt ook om een goede samenwerking met partners. NetCare is in staat om hier adequaat op te acteren en te participeren in nieuwe initiatieven.


Léon Korf de Gidts
Client IT Architect
IBM Sales & Distribution

**********

Als demand-manager ben ik intensief betrokken bij de start-up van Eigen Huis Hypotheekservice, onderdeel van de Vereniging Eigen Huis. De start-up fase van een onderneming is een chaotische en complexe bedrijfsfase.

Voor het welslagen van het concept was, zoals bij iedere moderne onderneming, de (technische) infrastructuur onontbeerlijk. Keywords: veiligheid, soliditeit.

Voor deze materie moet je kunnen vertrouwen op de samenwerking met je business-partners. De nadruk op partners.
Geen misverstand: het gaat natuurlijk wél om de realisatie van resultaten! Maar tijdens zo’n start-up ziet de wereld er wel eens anders uit dan iedereen had gedacht.
Daarover staat niets in de SLA’s, daar komt het aan op de beleving van partnership, op initiatief, alternatieve oplossingen, betrokkenheid, solidariteit, kortom:
“The extra mile!”.

Gedurende deze intensieve periode heb ik altijd op die extra inzet van Netcare kunnen rekenen. Er zijn meer ICT-professionals, maar uniek bij Netcare ervoer ik de wijze waarop zij betekenis van ‘partnership’ in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Jan Pieter Niemeijer
Demand manager
Vereniging Eigen Huis (EHH)
*********

Netcare helpt mij al 10 jaar bij complexe architectuurvraagstukken. Als ik de mensen van Netcare mag beoordelen dan zeg ik: pro-actief, uitstekend op de hoogte van de technologischse stand van zaken en altijd met het oog op de bal.

Jeroen van der Meer
IBM - Global Technology Services
Business Development Executive

**********

NetCare heeft voor Amsterdam RAI een flinke kostenbesparing opgeleverd door de IT infrastructuur te rationaliseren. De samenwerking met NetCare ervaar ik altijd als professioneel, flexibel en vriendelijk.

Luc Beyer
Algemeen Directeur Amsterdam RAI

**********

De tevredenheid van Grontmij over de verleende diensten van Netcare bestaat wat mij betreft uit drie componenten:

1: de kwaliteit van de aangeboden medewerkers.
2: de relatie tussen NetCare en Grontmij.
3: de relatie tussen NetCare en de medewerker.
Over de ervaringen met Netcare zijn wij zeer tevreden.

Gerrit Joolink
Grontmij Nederland BV
Gerard

Gerard

Gerard is met name actief als consultant of IT architect. Met enorm veel ervaring bij grote organisaties kan hij bijzonder snel een probleem ontrafelen en naar een oplossing toewerken. Gecombineerd met economische achtergrond zorgt hij voor zakelijk verantwoorde keuzes.