NetCare logo

NetCare strippen kaart

Brochure over de diensten die we leveren op basis van een strippenkaart. 

Deze is handig bij projecten waarbij vooraf onduidelijk is hoeveel werk het is of wat de taakverdeling precies zal zijn.