De informatie uitwisselings paradox

De informatie uitwisselings paradox

Dit artikel wil een bijzonder fenomeen in onze branche onder de aandacht brengen. De paradox tussen informatie uitwisseling in informatie systemen enerzijds en informatie uitwisseling bij mensen.


Mensen wisselen uiterst efficient informatie met elkaar uit door te praten en (soms) door elkaar aan te kijken of bijvoorbeeld een tekst van iemand te lezen. Dat gaat echter niet zo gestructureerd als een productie proces. Mensen nemen zelf initiatief en uit zo'n initiatief ontstaan nieuwe dingen en samenwerkingen, gebaseerd op de uitwisseling van verhalen, vragen stellen en discussie voeren.

Informatie systemen daarentegen hebben meestal als kenmerk dat ze rondom een proces werken, stapjes definieren en de vereiste in- en output daarop vast te leggen. Processen definieren en volgen, kunnen een versnellend effect hebben als ze meerdere malen moeten worden uitgevoerd en de in- en output binnen bepaalde grenzen blijft.  De praktijk is vaak weerbarstig en dan moeten we dus terugvalen op de voor informatie systemen ongestructureerde informatie. Die zit in gespreksverslagen, emails, discussie verslagen, documenten presentaties, videos etc..

Processen destimuleren dan ook zelfinitiatief en creativiteit en falen als er uitzonderingen zijn, het proces valt dan stil. Dan komt het aan op de mens die in moet grijpen om te zorgen dat de boel niet in het honderd loopt en dat klanten ontevreden worden.

De kracht van MyVox is dat het orde schept in de ongestructureerde informatie uitwisseling die mensen nu eenmaal van nature doen en ook noodzakelijk zijn om falende processen door te laten lopen. Door mensen en informatiebij elkaar te brengen, te groeperen, te categoriseren en doorzoekbaar te maken. Allemaal op een vriendelijke en uitnodigende wijze, alsof je een gesprek voert en meerdere mensen mee kunnen luisteren (als daar behoefte aan is). Of juist in beslotenheid van een groepje die ergens samen aan werkt.

Het word toch allemaal centraal vastgelegd en is ook makkelijk te doorzoeken. Ook kunnen mensen later reageren als ze op het moment zelf niet beschikbaar waren. Net als met email, maar een stuk gestructureerder en leuker.

Breng uw organisatie dus ook naar een moderne manier van samenwerken. MyVox geeft iedereen de mogelijkheid om overal vandaan, thuis en onderweg om in contact te blijven met de organisatie en hun bijdrage te leveren aan het bedrijf op een leuke en gemakkelijke manier.

Gerard

Gerard is met name actief als consultant of IT architect. Met enorm veel ervaring bij grote organisaties kan hij bijzonder snel een probleem ontrafelen en naar een oplossing toewerken. Gecombineerd met economische achtergrond zorgt hij voor zakelijk verantwoorde keuzes.