Pieter van Vereniging Eigen Huis

Pieter van Vereniging Eigen Huis

Gedurende een intensieve periode hebben wij altijd op die extra inzet van NetCare kunnen rekenen. Er zijn meer ICT-professionals, maar uniek bij Netcare ervoer ik de wijze waarop zij betekenis van ‘partnership’ in de praktijk vorm en inhoud geeft.