Pieter van Vereniging Eigen Huis

Gedurende een intensieve periode hebben wij altijd op die extra inzet van NetCare kunnen rekenen. Er zijn meer ICT-professionals, maar uniek bij Netcare ervoer ik de wijze waarop zij betekenis van ‘partnership’ in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Binnen Waardigheid en trots hebben we gebruik gemaakt van MyVox als samenwerkingsplatform. De samenwerking met Netcare verliep goed. Als we wensen hadden t.a.v. nieuwe functionaliteiten of aanpassingen in het platform, reageerde Netcare snel en adequaat en adviseerden ze ons. Ook ten aanzien van onze vragen en wensen over toegankelijkheid en privacy hebben ze goed met ons meegedacht.

MyVox geeft ons de mogelijkheid overal vandaan te werken, met elk apparaat.

NetCare, prettig om zaken mee te doen.

Goede web developers en consultants bij NetCare.

NetCare helpt IBM al 15 jaar bij complexe architectuurvraagstukken. De mensen van Netcare zijn in 1 woord: pro-actief, uitstekend op de hoogte van de technologische stand van zaken en altijd met het oog op de bal.

NetCare heeft altijd goede expertise aan ons geleverd.

NetCare heeft voor Amsterdam RAI een flinke kostenbesparing opgeleverd door de IT infrastructuur te rationaliseren. De samenwerking met NetCare ervaar ik altijd als professioneel, flexibel en vriendelijk.

Vanuit Veiligebuurt hebben we zeer positieve ervaringen met Myvox. Myvox heeft ons de technische basis geboden voor een buurt app met meer dan 50.000 gebruikers. NetCare heeft hierin een essentiële partner rol gespeeld. Door een goede mix van ervaren medewerkers, een flexibele insteek en kwaliteiten om mee te denken, zijn ze voor ons een zeer prettige partij om mee samen te werken.

Snel schakelen tussen klant en leverancier, goede flow via meldingssysteem, doorlooptijd van issue naar resolve, meedenken vanuit de leverancier.