Partners gezocht voor beeld en gedrags herkenning

We zijn actief op het gebied van machine learning en hebben hier al diverse projecten in gerealiseerd. Van herkenning van mensen, dieren, dingen en de relatie tussen mensen en dingen.

Deze gezamenlijke kennis hebben we gebundeld in een product dat Intra heet. Beelden van videocamera’s kunnen we analyseren en hierop gedrag of bovenstaande zaken herkennen.

Hierbij maken we gebruik van machine learning, ook wel artificial intelligence genoemd, maar dat laatste is niet helemaal juist omdat er nog niet echt zoiets bestaat als artificial intelligence. Software die een machine in staat stelt zelf redeneringen te “bedenken” problemen op kan breken in logische stappen en weer terugleiden naar oplossingen verdiend deze term wat ons betreft. Daar zijn we nog niet helaas.

Intra kan echter wel heel bijzondere dingen. Zoals het analyseren van gedrag en dit herkennen. Dat kan zijn gevaarlijk gedrag, agressief gedrag, relaties tussen mensen en dingen zoals het hebben van baggage, wapens of andere zaken. Ook kan Intra een oogje in het zeil houden bij mensen die extra zorg nodig hebben.

Voor dit bijzondere product zoeken we geïnteresseerde partners die dit samen met ons in een specifieke markt kunnen zetten.

Mocht jouw bedrijf een mooie toepassing hebben voor Intra of een aanvulling is op bestaande producten of diensten. Neem dan zeker contact op.

Introductie filmpje Intra, gemaakt door ons zusterbedrijf Centillien

Ons portaal voor klanten is vernieuwd en uitgebreid. Dit is vooral goed nieuws voor klanten die samen met ons werken op het gebied van software ontwikkeling.

Zo is het mogelijk de sprint en backlog zelf te beheren als Product Owner. Gebruikers kunnen makkelijker problemen aanmelden door een email te sturen. Een overzicht van de communicatie is te zien door in te loggen. Ook kan je dan eventuele vragen beantwoorden om herstel te bespoedigen.

Inzicht in taken en uren is ook direct beschikbaar. Op termijn willen we het portaal verder uitbreiden met inzicht in facturen, openstaande opdrachten en digitaal ondertekenen van documenten. Hiermee wordt samenwerken met NetCare nog makkelijker. Geen documenten meer printen, ondertekenen, scannen en terugsturen maar eenvoudig met 1 klik goedkeuring geven.

Voor de klanten die we van advies dienen bieden we al ons platform MyVox aan om informatie te delen, discussies te voeren en samen te werken in groepen. Op termijn willen we ook die mogelijkheid aanbieden als geïntegreerd geheel.

NetCare Portaal

Op de Odoo Experience 2019 zal Odoo 13 worden gereleased. Deze versie is momenteel nog in ontwikkeling, maar in het geruchtencircuit gaan wel al lijsten rond met de verwachte nieuwe functionaliteiten. In deze blog publiceren we een lijst met de verwachte nieuwe functionaliteiten van Odoo 13, deze informatie is afkomstig uit de Odoo Experience 2018.

Naast nieuwe modules, worden er in Odoo 13 ook modules uitgewisseld tussen de community en enterprise versie. Dit betekent dat de modules “Sales coupons” en “Promotion” in de community versie worden opgenomen, en de module “HR Payroll” enkel nog in de enterprise versie te zien is.

 

De odoo 13 modules

 

Field service management

Een van de meest interessante nieuwe opties is toch wel de Field service management module, hiermee geeft Odoo duidelijk aan branche specifieke oplossingen te willen implementeren, waarbij de functionaliteiten goed zijn doordacht, en ontwikkeld in samenwerking met bedrijven uit de service en onderhoud branche, zie de onderstaande video voor een volledige demo van de module voor de service en onderhoud branche.

 

Odoo voor jouw organisatie?

Ben je benieuwd wat een Odoo voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Al jaren zorgen robots in de industrie dat simpel werk kan worden geautomatiseerd en dat heeft tot nu toe niet geleid tot grotere werkeloosheid, maar dat gaat veranderen is de stelling.

Met de komst van drones, zelfrijdende auto’s zal ook de totale vervoer sector, politie en leger worden gerobotiseerd. Tegelijkertijd zullen AI chat bots call centers vervangen, en kunstmatige intelligentie in het algemeen zullen ook langzaam maar zeker de banen van alle hoger opgeleiden overbodig maken. Normaal gesproken zal extra welvaart leiden tot de creatie van nieuwe banen hoger in de meerwaarde keten, maar Artificial Intelligence zal dit juist tegengaan.

De extra welvaart zal dus volledig terecht komen bij enkelen, de eigenaren en managers van (grote) bedrijven. In eerste instantie zal dus het verschil tussen rijk en arm verder toenemen. Eerst zullen dus de lager opgeleiden hun banen verliezen en daar komen ook geen vervangers voor. In Nederland zullen die in het vangnet van de ww en bijstand terecht komen. In andere landen als de USA zal dit veel sneller leiden tot bittere armoede. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken dat dit kan leiden tot enorme onvrede en misschien zelfs tot revoluties. Maar dat is slechts een tussen periode, maar wel een die de uitkomst van deze ontwikkeling sterk kan beïnvloeden.

Maar uiteindelijk is deze ontwikkeling niet te stoppen, gewoon omdat het kan en er nu eenmaal veel geld en macht mee kan worden bereikt met robotisering.

Als dus uiteindelijk ook de hoger opgeleiden door kunstmatige intelligentie tot werkeloosheid worden gedwongen zal de overheid sowieso genoodzaakt zijn om in te grijpen door de welvaart te gaan herverdelen tussen de (tegen die tijd) superrijken en de werkelozen. Omdat ze dan als nationale overheid niet meer voldoende invloed hebben op de multinationals zal dit samenwerking vereisen tussen nationale overheden. Laten we uitgaan van het positieve en men weet dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. We leven dan met veel vrijheid, vrije tijd en welvaart tot het moment dat de laatste baan is vervangen door slimmere robots. Op dat moment of net daarvoor verdwijnt de economie zoals we kennen en is alles gratis. Robots maken namelijk alles inclusief delving van grondstoffen en omdat zij geen tegenprestatie eisen doen ze dat kosteloos, 24 uur per dag 365 dagen per jaar. De prijzen van producten en diensten dalen dus verder en verder tot ze uiteindelijk nul zijn.

Wat dan ? De economie is verdwenen, rijk zijn heeft geen nut meer want alles is gratis.

Ontstaat dan een schaduw economie, zoals nu ook bestaat tussen onder en bovenwereld of gaan we ons proberen op andere manieren te onderscheiden. Momenteel weet ik het niet, wat ik wel weet is dat bovenstaand scenario reëel is en dat we zowel voorbereid moeten zijn op de periode tussen nu en het verdwijnen van de economie als de periode daarna.

Recruiters en managers zijn gewend om naar een CV te kijken, maar als het gaat om ontwikkelaars is het veel beter om te kijken naar hun code.

Een CV geeft vaak relevante ervaring weer en dat is belangrijker dan opleiding. Wat nog belangrijker is, is passie en motivatie. Die kan je opvragen middels een motivatie tekst. Maar toch mist het belangrijkste onderdeel als het gaat over software ontwikkelaars. Die kun je nu eenmaal het best beoordelen op hun werk. De code !

Als NetCare hebben we juist dat gedaan en hebben daarmee bijzonder getalenteerde ontwikkelaars aan weten te trekken. Mensen die op CV nog niet eens voorbij de recruitment afdeling zouden komen, maar in de open source wereld gerespecteerd zijn en in staat gebleken om zeer complexe problemen in software op te lossen.

Wilt u ook talent, schakel NetCare dan in voor uw project. Dit kan door ons (delen) van het project te laten ontwikkelen, of door een van onze mensen toe te voegen aan uw project.

Wij garanderen kwaliteit door mensen te beoordelen op hun werk en passie voor software. Niet zozeer op wat ze in een Word bestand op hebben geschreven.

Het blijft natuurlijk belangrijk om ook een goed CV te hebben, kijk evt naar onze CV Tips

Meer weten ? Neem direct contact op en laat ons kijken naar de code zodat u kunt genieten van het resultaat.

Voor een omvangrijker project bij Essent hebben we o.a. een artificial intelligence robot gebouwd. Het project omvat de integratie van (live)chat via de website met zowel medewerkers, als een AI robot. Daarnaast nog integratie met CRM om survey data vast te leggen.

Dit blogje gaat met name over het AI stuk, wat een mooi puzzelstukje bleek om binnen de gestelde tijd een robot te bouwen die 2 talig was (frans en nederlands) en ook emotie herkent, zodat als klanten te emotioneel worden dat ze door kunnen worden gezet naar medewerkers van vlees en bloed.

Hierbij gebruikten we o.a. Googles Neural Network for natural language. Een mooie API die google zelf ook gebruikt en een hoog vermogen heeft om de inhoud van een gesprek te kunnen interpreteren. NetCare heeft daar veel functionaliteit aan toe moeten voegen zoals self learning en een aardige feature die met name handig is bij chat en linkjes geeft over producten en diensten, zodat je snel de juiste informatie krijgt. De logica om te leren is nog work in progress en vergt vooral veel data om te analyseren.

De toepassingen van onze robot zijn heel groot, we zien dan ook veel mogelijkheden om verder te gaan met dit onderwerp. We bouwen dan ook momenteel een eigen chat bot voor onze MyVox demo site die geïnteresseerden verder kan helpen . Op termijn willen we de robot ook laten praten en zou het een prettige en goede gesprekspartner kunnen zijn die altijd behulpzaam is, nooit moe wordt en alles weet over het bedrijf, de producten en de medewerkers.

Inmiddels hebben we de artificial intelligence robot ook verder ontwikkeld en geïntegreerd in onze eigen website. Je kunt met AIR praten via de live chat onderin die automatisch opkomt na 10 seconden. Hij kent Wikipedia op zijn duimpje.

We zijn dan ook op zoek naar marktpartijen die we kunnen helpen met het verbeteren van hun dienstverlening. Interesse ? Neem contact op en maak een vrijblijvende afspraak. We komen graag een demo geven en uitleggen wat we voor uw organisatie kunnen doen.
Maak kennis met AIR, onze eigen artificial intelligence robot

Web applicaties of mobiele apps met veel gebruikers, of die kritisch zijn voor het bedrijfsproces moeten hoog beschikbaar zijn. Om dat te bereiken moeten veel stappen worden ondernomen. Het begint met het bug vrij krijgen van de applicatie code, maar voor veel applicaties met een lang track record is dat vaak grotendeels in orde.

Dit blog beschrijft in grote lijnen de mogelijkheden die je met Amazon cloud services kunt bereiken.

Om een app hoog beschikbaar (HA) te maken moeten alles zogenaamde Singe Points of Failure (SPOF) worden uitgesloten. Dat zijn in volgorde DNS, Webserver/Applicatie Server, Database en filesysteem.

De meeste DNS servers zijn al HA en zo niet is het relatief eenvoudig een secundaire DNS server op te zetten die een read replica is van de primaire.

Amazon biedt via een dienst elastic load balancing (ELB) een hoog beschikbare en in DNS opgenomen URL die je kunt gebruiken om je webserver beschikbaar te maken aan de wereld.

Die ELB verwijst verkeer door naar de web/applicatie servers die hier achter zijn geconfigureerd. Dit kunnen gewone virtuele machines (EC2) zijn of een auto scaling group. Zo’n auto scaling group bestaat ook uit virtuele machines, maar die automatisch worden bijgeschakeld als er meer capaciteit nodig is. Je kunt de minimale, gewenste en maximale capaciteit instellen als harde waardes.

Iedere node in het cluster wordt gebouwd op basis van een image dat je kunt maken van de eerste node. Deze node moet dus helemaal up to date zijn en mechanismes voor software update of in het image hebben of er moet een ander mechanisme worden gebruikt om software en change mgmt toe te passen.

Het filesysteem. Veel web applicaties hebben bestands structuren waar ze bepaalde data wegschrijven die niet in de database terecht komt. Dat kunnen log bestanden zijn, configuratie wijzigingen maar vaak ook andere bestanden als plaatjes e.d.

Die moeten natuurlijk voor iedere applicatie server hetzelfde zijn. Een shared filesysteem zoals NFS (in Amazon termen EFS) biedt hier uitkomst. Nadeel is echter dat NFS niet zo lekker schaalt en vrij snel performance problemen geeft. Een oplossing daarvoor die wij toepassen is cacheFS waarmee je feitelijk weer lokaal op de clustered nodes de data gaat cachen.

De database hoog beschikbaar maken kan je standaard met Amazon RDS Door de optie multi-az aan te zetten wordt deze in meerdere availability zones opgezet en automatisch redundant gemaakt door Amazon. Mocht de primaire site of database uitvallen blijft de DNS instance gelijk maar wordt de database opgestart op de andere site zonder herconfiguratie van de applicatie servers vinden deze hun weg daarna opnieuw. Dat gaat dus niet zonder down tijd maar die is beperkt tot enkele minuten.

Nu is er feitelijk nog 1 ding om over na te denken en dat is session management. Veel (php) applicaties controleren of ze de sessie herkennen adhv een unieke key die is afgegeven door de applicatie server. Om te voorkomen dat een andere webserver dit niet herkend zijn twee strategieën mogelijk. Een is de ELB zo configureren dat hij de state van de clients bijhoud (stickyness) en het verkeer altijd routeert naar de applicatie server waar deze gebruiker op thuis hoort. Dat heeft als grote nadeel dat de load niet netjes wordt verdeeld en dat als een applicatie server wegvalt (waar je niks over hebt te zeggen met autoclustering) dat deze user wordt uitgelogd. Netter is door de sessie op te slaan of in via EFS op een shared filesysteem. Wij gebruiken hier memcached voor. Dat is sowieso aan te bevelen om te gaan gebruiken omdat memcached ook SQL queries kan cachen en hergebruiken. Memcached is prima hoog beschikbaar op te zetten en Amazon heeft hier ook standaard opties voor.

Ik hoop dat dit een nuttige maar rudimentaire beschrijving is. Uiteraard helpen we (nieuwe) klanten graag om dit voor jullie te doen. Schroom niet om dit vrijblijvend te vragen.

Veiligebuurt, buurtpreventie app. Veiligebuurt, de beste mobile app voor buurtpreventie is gebouwd op basis van ons social networking platform MyVox.

De Veiligebuurt app draagt voor een belangrijk deel bij aan een gevoel van veiligheid in de buurt. Via de app staat u op een laagdrempelige manier in contact met andere buurtbewoners en kunt u verdachte situaties melden aan elkaar en de juiste instanties. De app is gratis te downloaden en gratis te gebruiken.

Download hem nu voor Android of voor Apple

Screenshots

Veiligebuurt app Veiligebuurt app

 

Over veiligebuurt

Veiligebuurt.nl is een particulier initiatief dat in de ontwikkeling wordt gesteund door onder meer de Gemeente Rotterdam en Innogy.

Ontvang belangrijke “Alerts” van je buren, Politie, Burgernet, AmberAlert en meer…. Verdacht persoon gezien? Help een heterdaadje te pakken en deel een signalement of een vluchtrichting zodat de Politie de dader snel weet te vangen. Woninginbraak in de buurt?

We maken de wereld veiliger, 1 buurt per keer.

Al enkele jaren heeft NetCare een portaal voor kandidaten om te solliciteren op tijdelijke of vaste vacatures. Dit portaal is nu geheel vernieuwd en (niet toevallig) gebouwd met onze eigen social networking software MyVox.

De belangrijkste verbeteringen zijn dat het veel gemakkelijker is om je weg te vinden in het portaal en te solliciteren. Je kunt functies opgeven die relevant voor je zijn en wordt daarmee in groepen ingedeeld. We hopen op termijn dat deze groepen ook als kennis of discussie groepen zullen worden gebruikt door de ruim 8.000 professionals die in zich de loop der tijd hebben ingeschreven bij NetCare.

We kunnen via de nieuwe site beter met onze kandidaten communiceren en iedereen op de hoogte houden van relevante vacatures. Het is niet alleen bedoeld voor eigen medewerkers, maar zeker ook voor ZZP-ers waar we veel gebruik van maken voor opdrachten bij onze klanten.

Hoewel we veel aandacht hebben gespendeerd aan de ontwikkeling, het testen en migratie kan het toch zijn dat er onregelmatigheden zijn ontstaan.

We waarderen feedback en moedigen iedereen aan om zijn of haar profiel en gegevens te controleren en aan te vullen.

De continuiteit van een bedrijf is vaak nog een belangrijker doel dan winst. De continuiteit kan door allerlei oorzaken worden bedreigd, dit artikel focust op de toenemende afhankelijkheid van ICT.

ICT systemen zijn tegenwoordig in bijna alle gevallen cruciaal voor het functioneren van het bedrijf, denk aan betalings verkeer, administratie, facturering, loonbetaling, productie ondersteuning en logistiek.

De meeste bedrijven zijn zich daar ook bewust van, maar maken niet altijd plannen hiervoor. Dat is meer een ICT feestje is de gedachte, die maken wel backups.

Dat doen ze vast wel, maar daarmee is de continuiteit niet direct gewaarborgd. Hoe kun je uitwijken naar een andere locatie, met zowel ICT als de cruciale mensen in geval van een ramp als brand of wateroverlast.

Zelfs al heeft u een tweede locatie, dan is het vaak nog complex om uit te wijken en zijn er draaiboeken, nood procedures etc.. nodig.

NetCare kan helpen bij het inventariseren en vaststellen van de huidige procedures en adviseren over de mogelijkheden tot verbetering. Het terugbrengen van de downtime is vaak erg verbonden met de beschikbare bandbreedte tussen locaties en met voldoende bandbreedte is dit tot een minimum terug te brengen. Met VPN verbindingen of webbased applicaties als MyVox kan ondersteunend personeel en management verder werken van thuis uit en kan een bedrijf vaak grotendeels blijven functioneren.

Tegelijkertijd kan de complexiteit worden teruggebracht en de druk op de operationele processen bij de ICT afdeling verminderen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op.