De Kracht van Synthetische Data met AI

In onze snel evoluerende digitale wereld speelt data een cruciale rol. Maar terwijl de vraag naar hoge kwaliteit en grote hoeveelheden data toeneemt, stuiten we vaak op uitdagingen zoals privacybeperkingen en een gebrek aan voldoende gegevens voor gespecialiseerde taken. Hier komt het concept van synthetische data naar voren als een baanbrekende oplossing.

Wat is Synthetische Data?

Synthetische data zijn gegevens die kunstmatig worden gegenereerd in plaats van door echte gebeurtenissen of processen. Deze data worden vaak gecreëerd met behulp van algoritmes en technieken uit de kunstmatige intelligentie (AI), zoals machine learning-modellen. Het doel van synthetische data is om echte data zo nauwkeurig mogelijk na te bootsen in termen van statistische eigenschappen en patronen.

Waarom Synthetische Data?

  1. Privacy en Beveiliging: In sectoren waar privacy een grote zorg is, zoals de gezondheidszorg of financiën, bieden synthetische data een manier om gevoelige informatie te beschermen. Doordat de data niet direct afkomstig zijn van individuele personen, wordt het risico op privacyschendingen aanzienlijk verminderd.
  2. Beschikbaarheid en Diversiteit: Specifieke datasets, vooral in nichegebieden, kunnen schaars zijn. Synthetische data kunnen deze lacunes opvullen door gegevens te genereren die anders moeilijk te verkrijgen zijn.
  3. Training en Validatie: In de wereld van AI en machine learning zijn grote hoeveelheden data nodig om modellen effectief te trainen. Synthetische data kunnen worden gebruikt om trainingsdatasets uit te breiden en de prestaties van deze modellen te verbeteren.

Toepassingen van Synthetische Data

Voorbeeld:  Een synthetisch gegeneerde kamer

Uitdagingen en Overwegingen

Hoewel synthetische data veel voordelen bieden, zijn er ook uitdagingen. Het waarborgen van de kwaliteit en nauwkeurigheid van deze data is cruciaal, omdat onnauwkeurige synthetische datasets kunnen leiden tot misleidende resultaten en beslissingen. Daarnaast is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het gebruik van synthetische data en echte gegevens om een volledig en accuraat beeld te krijgen.

Conclusie

Synthetische data zijn een veelbelovende ontwikkeling in de wereld van data-analyse en AI. Ze bieden een oplossing voor privacyproblemen, verbeteren de beschikbaarheid van data en zijn van onschatbare waarde voor het trainen van geavanceerde algoritmes. Terwijl we deze technologie verder ontwikkelen en integreren, is het essentieel om de kwaliteit en integriteit van de data te waarborgen, zodat we de volledige potentie van synthetische data kunnen benutten.

Al jaren zorgen robots in de industrie dat simpel werk kan worden geautomatiseerd en dat heeft tot nu toe niet geleid tot grotere werkeloosheid, maar dat gaat veranderen is de stelling.

Met de komst van drones, zelfrijdende auto’s zal ook de totale vervoer sector, politie en leger worden gerobotiseerd. Tegelijkertijd zullen AI chat bots call centers vervangen, en kunstmatige intelligentie in het algemeen zullen ook langzaam maar zeker de banen van alle hoger opgeleiden overbodig maken. Normaal gesproken zal extra welvaart leiden tot de creatie van nieuwe banen hoger in de meerwaarde keten, maar Artificial Intelligence zal dit juist tegengaan.

De extra welvaart zal dus volledig terecht komen bij enkelen, de eigenaren en managers van (grote) bedrijven. In eerste instantie zal dus het verschil tussen rijk en arm verder toenemen. Eerst zullen dus de lager opgeleiden hun banen verliezen en daar komen ook geen vervangers voor. In Nederland zullen die in het vangnet van de ww en bijstand terecht komen. In andere landen als de USA zal dit veel sneller leiden tot bittere armoede. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken dat dit kan leiden tot enorme onvrede en misschien zelfs tot revoluties. Maar dat is slechts een tussen periode, maar wel een die de uitkomst van deze ontwikkeling sterk kan beïnvloeden.

Maar uiteindelijk is deze ontwikkeling niet te stoppen, gewoon omdat het kan en er nu eenmaal veel geld en macht mee kan worden bereikt met robotisering.

Als dus uiteindelijk ook de hoger opgeleiden door kunstmatige intelligentie tot werkeloosheid worden gedwongen zal de overheid sowieso genoodzaakt zijn om in te grijpen door de welvaart te gaan herverdelen tussen de (tegen die tijd) superrijken en de werkelozen. Omdat ze dan als nationale overheid niet meer voldoende invloed hebben op de multinationals zal dit samenwerking vereisen tussen nationale overheden. Laten we uitgaan van het positieve en men weet dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. We leven dan met veel vrijheid, vrije tijd en welvaart tot het moment dat de laatste baan is vervangen door slimmere robots. Op dat moment of net daarvoor verdwijnt de economie zoals we kennen en is alles gratis. Robots maken namelijk alles inclusief delving van grondstoffen en omdat zij geen tegenprestatie eisen doen ze dat kosteloos, 24 uur per dag 365 dagen per jaar. De prijzen van producten en diensten dalen dus verder en verder tot ze uiteindelijk nul zijn.

Wat dan ? De economie is verdwenen, rijk zijn heeft geen nut meer want alles is gratis.

Ontstaat dan een schaduw economie, zoals nu ook bestaat tussen onder en bovenwereld of gaan we ons proberen op andere manieren te onderscheiden. Momenteel weet ik het niet, wat ik wel weet is dat bovenstaand scenario reëel is en dat we zowel voorbereid moeten zijn op de periode tussen nu en het verdwijnen van de economie als de periode daarna.

Voor een omvangrijker project bij Essent hebben we o.a. een artificial intelligence robot gebouwd. Het project omvat de integratie van (live)chat via de website met zowel medewerkers, als een AI robot. Daarnaast nog integratie met CRM om survey data vast te leggen.

Dit blogje gaat met name over het AI stuk, wat een mooi puzzelstukje bleek om binnen de gestelde tijd een robot te bouwen die 2 talig was (frans en nederlands) en ook emotie herkent, zodat als klanten te emotioneel worden dat ze door kunnen worden gezet naar medewerkers van vlees en bloed.

Hierbij gebruikten we o.a. Googles Neural Network for natural language. Een mooie API die google zelf ook gebruikt en een hoog vermogen heeft om de inhoud van een gesprek te kunnen interpreteren. NetCare heeft daar veel functionaliteit aan toe moeten voegen zoals self learning en een aardige feature die met name handig is bij chat en linkjes geeft over producten en diensten, zodat je snel de juiste informatie krijgt. De logica om te leren is nog work in progress en vergt vooral veel data om te analyseren.

De toepassingen van onze robot zijn heel groot, we zien dan ook veel mogelijkheden om verder te gaan met dit onderwerp. We bouwen dan ook momenteel een eigen chat bot voor onze MyVox demo site die geïnteresseerden verder kan helpen . Op termijn willen we de robot ook laten praten en zou het een prettige en goede gesprekspartner kunnen zijn die altijd behulpzaam is, nooit moe wordt en alles weet over het bedrijf, de producten en de medewerkers.

Inmiddels hebben we de artificial intelligence robot ook verder ontwikkeld en geïntegreerd in onze eigen website. Je kunt met AIR praten via de live chat onderin die automatisch opkomt na 10 seconden. Hij kent Wikipedia op zijn duimpje.

We zijn dan ook op zoek naar marktpartijen die we kunnen helpen met het verbeteren van hun dienstverlening. Interesse ? Neem contact op en maak een vrijblijvende afspraak. We komen graag een demo geven en uitleggen wat we voor uw organisatie kunnen doen.
Maak kennis met AIR, onze eigen artificial intelligence robot

Dit artikel wil een bijzonder fenomeen in onze branche onder de aandacht brengen. De paradox tussen informatie uitwisseling in informatie systemen enerzijds en informatie uitwisseling bij mensen.

Mensen wisselen uiterst efficient informatie met elkaar uit door te praten en (soms) door elkaar aan te kijken of bijvoorbeeld een tekst van iemand te lezen. Dat gaat echter niet zo gestructureerd als een productie proces. Mensen nemen zelf initiatief en uit zo’n initiatief ontstaan nieuwe dingen en samenwerkingen, gebaseerd op de uitwisseling van verhalen, vragen stellen en discussie voeren.

Informatie systemen daarentegen hebben meestal als kenmerk dat ze rondom een proces werken, stapjes definieren en de vereiste in- en output daarop vast te leggen. Processen definieren en volgen, kunnen een versnellend effect hebben als ze meerdere malen moeten worden uitgevoerd en de in- en output binnen bepaalde grenzen blijft.  De praktijk is vaak weerbarstig en dan moeten we dus terugvalen op de voor informatie systemen ongestructureerde informatie. Die zit in gespreksverslagen, emails, discussie verslagen, documenten presentaties, videos etc..

Processen destimuleren dan ook zelfinitiatief en creativiteit en falen als er uitzonderingen zijn, het proces valt dan stil. Dan komt het aan op de mens die in moet grijpen om te zorgen dat de boel niet in het honderd loopt en dat klanten ontevreden worden.

De kracht van MyVox is dat het orde schept in de ongestructureerde informatie uitwisseling die mensen nu eenmaal van nature doen en ook noodzakelijk zijn om falende processen door te laten lopen. Door mensen en informatiebij elkaar te brengen, te groeperen, te categoriseren en doorzoekbaar te maken. Allemaal op een vriendelijke en uitnodigende wijze, alsof je een gesprek voert en meerdere mensen mee kunnen luisteren (als daar behoefte aan is). Of juist in beslotenheid van een groepje die ergens samen aan werkt.

Het word toch allemaal centraal vastgelegd en is ook makkelijk te doorzoeken. Ook kunnen mensen later reageren als ze op het moment zelf niet beschikbaar waren. Net als met email, maar een stuk gestructureerder en leuker.

Breng uw organisatie dus ook naar een moderne manier van samenwerken. MyVox geeft iedereen de mogelijkheid om overal vandaan, thuis en onderweg om in contact te blijven met de organisatie en hun bijdrage te leveren aan het bedrijf op een leuke en gemakkelijke manier.