Business continuiteit en uitwijk

Business continuiteit en uitwijk

De continuiteit van een bedrijf is vaak nog een belangrijker doel dan winst. De continuiteit kan door allerlei oorzaken worden bedreigd, dit artikel focust op de toenemende afhankelijkheid van ICT.


ICT systemen zijn tegenwoordig in bijna alle gevallen cruciaal voor het functioneren van het bedrijf, denk aan betalings verkeer, administratie, facturering, loonbetaling, productie ondersteuning en logistiek.

De meeste bedrijven zijn zich daar ook bewust van, maar maken niet altijd plannen hiervoor. Dat is meer een ICT feestje is de gedachte, die maken wel backups.

Dat doen ze vast wel, maar daarmee is de continuiteit niet direct gewaarborgd. Hoe kun je uitwijken naar een andere locatie, met zowel ICT als de cruciale mensen in geval van een ramp als brand of wateroverlast.

Zelfs al heeft u een tweede locatie, dan is het vaak nog complex om uit te wijken en zijn er draaiboeken, nood procedures etc.. nodig.

NetCare kan helpen bij het inventariseren en vaststellen van de huidige procedures en adviseren over de mogelijkheden tot verbetering. Het terugbrengen van de downtime is vaak erg verbonden met de beschikbare bandbreedte tussen locaties en met voldoende bandbreedte is dit tot een minimum terug te brengen. Met VPN verbindingen of webbased applicaties als MyVox kan ondersteunend personeel en management verder werken van thuis uit en kan een bedrijf vaak grotendeels blijven functioneren.

Tegelijkertijd kan de complexiteit worden teruggebracht en de druk op de operationele processen bij de ICT afdeling verminderen.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact op.

Gerard

Gerard is met name actief als consultant of IT architect. Met enorm veel ervaring bij grote organisaties kan hij bijzonder snel een probleem ontrafelen en naar een oplossing toewerken. Gecombineerd met economische achtergrond zorgt hij voor zakelijk verantwoorde keuzes.