NetCare logo

Van proces optimalisatie naar kennis optimalisatie

Van proces optimalisatie naar kennis optimalisatie

Met de komst van de Industriele revolutie ontstond massa productie. Productie vereist processen en processen kunnen geoptimaliseerd worden. Dit is dan ook wat veel organisaties tot hun belangrijkste taak hebben gemaakt.

In Nederland en Europa als geheel wordt echter steeds minder geproduceerd, we zijn de dienstverleners van de wereld geworden. De aansturing van dienstverleners, die dus sterk op kennis vereist een andere aanpak. We zijn een kennis economie geworden (of in wording). Om dat effectief aan te sturen moet kennis gedeeld kunnen worden, creativiteit gestimuleerd en tegelijk kennis worden vastgelegd en geexploiteerd.

Dat heeft wat anarchistische en chaotische trekjes in zich en strakke proces aansturing werkt dan dus ook niet. Het aardige is dat social network dit prima kunnen faciliteren, ze zijn goed in zelfregulering in een chaotische ongeorganiseerde wereld.

Tegelijk bieden ze extreem goede mogelijkheden om kennis te delen, elkaar te leren kennen te communiceren en snel dingen met elkaar op te pakken.

En het is nog leuk ook, veel mensen zijn gewend met social networks te werken, in alle lagen van de bevolking waarbij wel onderscheid is hoe ze het gebruiken.

Een enterprise netwerk zoals MyVox bied zoveel functionaliteit dat het moeilijk denkbaar is wat men niet zou kunnen doen, maar we laten ons graag verassen.

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.