NetCare logo

Best man for the job

Best man for the job

Er is enorm veel geschreven over business alignment, oorzaken voor falende IT projecten etc.. In dit artikel mijn stelling om de effectiviteit van ICT te verhogen en het aantal falende projecten te verminderen. De stelling is, iedereen in de organisatie die met ICT van doen heeft moet zowel business kennis als ICT kennis hebben. De mate van kennis neemt geleidelijk toe naarmate je dieper in de lagen komt, maar ook de CEO moet ICT snappen en niet alleen maar functioneel. 

Technologie in het algemeen en ICT in het bijzonder spelen een steeds belangrijkere rol in bijna iedere business en soms is het onderscheid nog nauwelijks aanwezig, Google is een mooi voorbeeld van een marketing bedrijf dat door vrijwel iedereen als een ICT bedrijf wordt beschouwd. 

CEO's van bedrijven kunnen goed meepraten over onderwerpen als HR, manufacturing, distribution, marketing, sales en innovatie maar nauwelijks in staat om dit ook kunnen als het over de ICT gaat. Nou is onze branche wel vreselijk doorspekt van onbegrijpelijke acronymen, lange zinnen, extreem veel detail en complexiteit dus is het ook niet direct een onderwerp waar het makkelijk converseren is. Dat op zich zou natuurlijk ook moeten veranderen en meer uniformiteit ontstaan in termen en definities, maar dat is een onderwerp apart. 

De CIO als middleman tussen directie en techneuten is in de praktijk een doorgegroeide techneut, of een business man met hetzelfde probleem als zijn baas, nauwelijks begrip van ICT. 

Beiden zouden zowel business man als techneut moeten zijn. De CEO niet uitvoerend maar wel zodanig goed dat hij net als bij complexe productie of sales problemen exact begrijpt waar de schoen wringt zodat de aandacht wordt gericht op het echte pijnpunt.

De CIO moet dieper in de techniek zitten en voldoende business kennis hebben om niet te verzanden in technology driven ICT. 

Elk niveau daaronder zakt dieper in de techniek en verder van de business maar voor iedereen in de organisatie moet gelden dat enige affiniteit met business doelen bewaard blijft. 

Projecten zouden ook niet twee projectmanagers moeten hebben, maar slechts 1 die het business belang bewaakt en de ICT problemen onderkent en op weet te lossen in zijn project (zonder scope creeps). Hij kan bijgestaan worden door de ICT architect voor zeer inhoudelijke issues maar mag de inhoud nooit volledig delegeren. 

De beste ICT-ers zijn dus een beetje van beide en niemand hoort in de ICT als hij geen technische kennis heeft. Grappig genoeg zijn sommige mensen in een ICT afdeling er trots op geen technische kennis te hebben, bizar eigenlijk. Voor de business managers geldt in mindere mate dat ze veel technische kennis moeten hebben maar wel steeds meer. Ik durf nu nog niet te stellen dat dit een eis is maar zeker wel een pre ! 

Als een organisatie de goede mix weet te bereiken, zouden rollen als Informatie management, business analist en business alignment niet meer nodig zijn. Dat doet de business helemaal zelf, de CIO wordt dan de integrator die naar believen binnen en buiten de deur shopped naar de beste oplossing die gekoppeld kan worden aan het bestaande landschap.

Uw commentaren zijn zoals altijd welkom.

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

 • Bezoeker (Werknemer niet meer in dienst bij NetCare)
  Bezoeker

  Er wordt inderdaad van ICT meer en meer verwacht naast gedegen ICT-kennis ook de business te kennen. Kijk maar eens naar de vacatures voor ICT Managers waarin telkens ervaring in een specifieke branche als eis wordt gesteld. Ik waag soms de echte toegevoegde waarde te betwijfelen omdat juist een frisse blik en ervaringen uit andere branches zeer zinvol blijken te zijn. Anders krijg je hetzelfde van wat in de eigen branche al gangbaar is.

  Hoe iedereen ook van mening is dat ICT van strategisch belang is voor een organisatie zie je in de vraag naar Business Managers nog maar weinig dat men ook gedegen kennis van ICT moet hebben. In de praktijk vind men er vervolgens van alles van zonder de achtergrond te kennen van mogelijkheden mede in relatie tot een goede afweging tussen kosten en baten. Het onderlinge onbegrip veroorzaakt vaak een impasse of genoegen nemende met de middelmaat. Dus Business/IT Alignment vereist het zeker in deze tijd om de aandacht te behouden.

  Ik wil toch nog graag een onderwerp toevoegen aan dat wat een organisatie echt succesvol gaat maken. Hiermee doel ik op de menselijke factor. Welke branche dan ook met om het even welke ICT-voorzieningen het succes van projecten, veranderingen en business doen zit 'm in de soft skills van de medewerkers en de wijze waarop zij worden gemotiveerd en gewaardeerd. Geen enkele inhoudelijke kennis (hard skills) weegt op tegen goed gedrag (incl. goed voorbeeldgedrag), communicatie, vriendelijkheid en kwaliteit.


  - Peter Manders

  • Gerard Kanters
   Gerard Kanters

   Voor beide is iets te zeggen, branche kennis of een frisse blik van buiten af. Het is denk ik goed dat van ICT managers business inzicht wordt gevraagd. Het beeld ontstaat daardoor wel dat technische kennis minder belangrijk is. En wat weer niet gevraagd wordt is dat business managers ICT kennis zouden moeten hebben. Dat laatste zou denk ik een enorme pre zijn voor het welslagen van projecten.

   En inderdaad goede soft skils zijn altijd belangrijk.