NetCare logo

Wat is jouw droom?

Wat is jouw droom?

 

Duurzaam succesvol

Internet,  een op het eerste gezicht technologische verandering blijkt verregaande maatschappelijke consequenties te hebben. Iedereen heeft toegang tot dezelfde kennis. Het zwaartepunt van waarde verschuift van de productie naar de dienstverlening. Creativiteit, gevoel en intuïtie zijn de nieuwe grondstoffen.  Alleen mensen hebben daar de toegang. Mensen zoals jij en ik. 

De nieuwe generatie medewerkers accepteert niet meer dat zij gereduceerd wordt tot human resource maar wil serieus genomen worden als mens in zijn totaliteit.  Deze generatie herinnert ons aan behoeften als zingeving, groei, zelfverwezenlijking, liefde en erkenning.  We laten ons meer en meer leiden door een behoefte aan vrijheid, voldoening en zinvol werk. 

We moeten de omslag maken van industrialisering naar humanisering. Een organisatieklimaat gericht op leren, inspireren, innoveren en samen creëren wordt de nieuwe norm. We moeten nieuwe wegen durven inslaan.

Leiderschap anno nu vraagt om het creëren van een beweging, in plaats van anderen te vertellen wat ze moeten doen.  Hoe inspireer je anderen en breng je een beweging op gang? 

Waar staan we ? 

Veel van de profit organisaties zijn producenten geworden van geld, het hoogste goed ten gunste van bestuurders en aandeelhouders.  Ze groeien door andere bedrijven op te kopen om daarmee hun marktaandeel te vergroten. De groei is letterlijk gekocht en geen resultante van autonome groei, door ontwikkeling van binnenuit  of door het creëren van meerwaarde. De waarde op de beurs weerspiegelt dan ook zelden de werkelijke waarde. Dat wat zonder problemen kopieerbaar is , is vrijwel nooit datgene wat een onderneming echt succesvol maakt.  De essentie van succes zit niet in de bouwstenen maar in de verbindende kracht van het metselwerk.

Bestuurders zitten gevangen tussen het belang van de klant, de medewerker en de toezichthouder. Met de aandeelhouders als lachende derde.  De medewerker stelt inmiddels zijn eigen belang voorop, en ook de klant vecht ondertussen weer voor zijn eigen belang. Dat er een gezamenlijk belang bestaat, weet bijna niemand meer. 

Mensen centraal

Veel innovaties slagen niet omdat ze geen aansluiting vinden bij de behoeften van mensen. Het innoveren van diensten begint daarom altijd bij het leren begrijpen van mensen. Door daarna de koppeling te maken met business en technologie ontstaan diensten die niet alleen rendabel en haalbaar zijn maar ook echt waardevol en nuttig zijn voor mensen.

De betekenis die je als bedrijf hebt voor de klant, het probleem dat je oplost, daar gaat het de klant om.  

Waarom? 

Geld is geen waarom, dat is een resultaat.

Organisaties die duurzaam succesvol zijn, hebben waarden en een doel die onveranderd blijven in de loop der jaren, terwijl de strategie en de activiteiten van de organisatie zich voortdurend aanpassen aan de veranderende omgeving. Radicale veranderingen in de strategie en operationele processen, betekenen niet  dat de geest van een organisatie wordt aangetast. Het bestaansrecht en de waarden vormen de stabiele factor.  Echt goede organisaties maken het onderscheid tussen wat nooit mag veranderen en  wat wel veranderd kan worden.   

Het bestaansrecht van een organisatie is terug te vinden in de intrinsieke motivatie van mensen om samen van betekenis te kunnen zijn voor de klant. 

Een goed gebruik van Business Social Media versterkt de verbindingen binnen uw organisatie. Het maakt uw organisatie transparanter, nodigt uit tot meer en beter met elkaar communiceren, verhoogt de betrokkenheid en de intrinsieke motivatie, waardoor beter wordt samen gewerkt. 

www.myvox.nl 

Inspireer, denk, communiceer en acteer  van binnen naar buiten. 

 

Christina vd Kamp

Christina vd Kamp

Financiëel manager; Vertrouwenspersoon
Functie omschrijving

Onder andere verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging en presentatie van de bedrijfsadministratie.