NetCare logo

Teambuilding

 Teambuilding 

In een gezond bedrijf worden continu de voorwaarden voor de ontplooiing en ontwikkeling van alle leden gewaarborgd.

Teambuilding is een manier van werken. Alleen door er dagelijks bewust mee bezig te zijn komt een team tot topprestaties.

Zes succesfactoren
De succesbepalende factoren bij het werken in teams zijn:

  • heldere doelstellingen (weten waarom het team bestaat)
  • gezamenlijke verantwoordelijkheid (voelen dat je er samen voor staat)
  • open communicatie (elkaar zonder dubbele bodems informeren wanneer nodig)
  • wederzijds respect (elkaar vertrouwen en waarderen)
  • flexibel aanpassen (inspelen op nieuwe mogelijkheden en bedreigingen creatief benaderen)
  • initiatief tonen (ook ongevraagd met suggesties komen en meedenken)

Lees het attachement met daarin de uiteenzetting en de visie van Bruce W Tuckman op teambuilding en groepsdynamica.  

De fasen van teambuilding door Bruce W Tuckman

 

Vriendelijke groet, Chris

 

Christina vd Kamp

Christina vd Kamp

Financiëel manager; Vertrouwenspersoon
Functie omschrijving

Onder andere verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging en presentatie van de bedrijfsadministratie.