NetCare logo

De uitmuntende capaciteiten van Mozes als verandermanager.

De uitmuntende capaciteiten van Mozes als verandermanager.

Verandering is leven.  

De bereidheid van de mensen om te veranderen bij organisatieveranderingen is essentieel voor het slagen daarvan. 

Het psychologische proces ( transitie) dat mensen doormaken bij verandering bestaat uit drie fasen:

  • De mensen moeten afscheid nemen van het oude, dat hen vertrouwd is en waaraan ze hun identiteit ontlenen. 
  • Uw mensen  bevinden zich  dan in een chaotische fase, waarin het oude is afgesloten maar waarin het nieuwe, de verandering, nog niet operationeel is.
  • Hierna moet een nieuw begin gemaakt worden. De chaotische periode wordt afgesloten en de verandering wordt  langzaam maar zeker eigen gemaakt. Er ontstaat plezier in het nieuwe als de zin ervan ontdekt wordt, die ervoor zorgt dat de verandering gaat werken. 

Natuurlijk moet niet alleen de transitie worden gemanaged maar ook de verandering. Het is echter vaak het loslaten van het veilige en vertrouwde waar mensen weerstand tegen bieden, niet tegen de verandering zelf. 

Veel van deze verliezen zijn niet concreet maar een onderdeel van het geheel van overtuigingen en verwachtingen die we allemaal met ons meedragen. Deze innerlijke elementen maken dat we ons thuis voelen in onze wereld. Als ze verdwijnen hebben we iets heel belangrijks verloren, al lijkt het voor iemand anders misschien alsof er niets veranderd is. 

Problemen ontstaan niet door over ( subjectieve gevoelens van) verliezen te praten maar juist door te doen alsof ze niet bestaan.Trek dingen niet in twijfel. Onderken de verliezen van anderen en leef met hen mee.

Om veranderingen succesvol  te laten verlopen is een transparante communicatie essentieel.

Een company private network is een intern interactief platform waarop medewerkers en leidinggevenden elkaar eenvoudig en snel kunnen vinden door middel van uitgebreide profielen, waarin expertise en ervaring opgenomen zijn. Ook persoonlijke dingen kunnen hier beschreven worden, wat vaak drempelverlagend werkt bij het in contact treden met elkaar. Dit is de basis om tot een transparantere communicatie, samenwerking en effectievere  kennisdeling te komen. 

Er blijft veel kennis ‘hangen’ in de hoofden van mensen, die niet gedeeld wordt, eenvoudig omdat de gelegenheid niet wordt geboden en omdat veel kennis verloren gaat in de huidige vaak, verouderde en inmiddels ondoorzoekbare, databanken. Het - gericht en overzichtelijk- delen van bestanden is dan ook een belangrijke functionaliteit van het platform. 

Het implementeren van het company private network in uw organisatie vraagt in aanvang uiteraard ook de aandacht voor het proces dat ik hierboven heb beschreven. 

Het was niet het beeld van het land van melk en honing dat de mensen overhaalde om Egypte te verlaten en door de woestijn te trekken. Dat waren de capaciteiten van Mozes als transitieleider!

 

Christina vd Kamp

Christina vd Kamp

Financiëel manager; Vertrouwenspersoon
Functie omschrijving

Onder andere verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging en presentatie van de bedrijfsadministratie.