NetCare logo

Kennis delen zonder grenzen

Kennis delen zonder grenzen

Door de komst van Internet is het voor de klant gemakkelijk geworden om bedrijven met elkaar te vergelijken. Om je te onderscheiden van anderen is het dus niet meer voldoende om te zeggen dat je kwaliteit levert en goed bent in wat je doet.

Elk bedrijf zegt dit namelijk. Wat maakt jou beter dan je concurrenten? 

Er wordt veel geïnvesteerd in het opbouwen van kennis en die wordt dan vaak beschermd met patenten, geheimhoudingsverklaringen enzovoort.

Maar de klant wil graag de keuze maken voor een bedrijf waarvan hij weet dat het de nodige kennis bezit. Het is voor een bedrijf dus belangrijk dat het die kennis deelt, al via de website bijvoorbeeld. Dat moet het bedrijf doen voordat de klant een vraag heeft gesteld want die is immers nog in het selectieproces. 

Door de inzet van  company private networking kan de klant al via je website interactief een kijkje nemen in je bedrijf.  Via de profielen krijgt de klant een levendige indruk van de mensen die voor het bedrijf werken. Een detacheringsbureau kan er voor kiezen om de medewerkers aantrekkelijke profielen te geven waarin hun portfolio opgenomen is en waarin ook de beschikbaarheid vermeld staat.

Hiermee onderscheidt dit detacheringsbureau zich omdat het al zonder dat je daadwerkelijk contact op moet nemen, inzicht biedt in de kwaliteit van haar dienstverlening.  

Kennis is macht maar het delen van kennis is kracht.

Binnen een organisatie werkt hetzelfde principe. Een company private network is een intern interactief platform waarop medewerkers en leidinggevenden elkaar eenvoudig en snel vinden door middel van uitgebreide profielen waarin expertise en ervaring opgenomen zijn. Dit is de basis om tot een transparantere communicatie, samenwerking en effectievere  kennisdeling te komen met een aantoonbaar hogere productiviteit als gevolg.

Medewerkers communiceren, informeren, delen bestanden, nemen kennis van trends en ideeën en verspreiden die van henzelf.

Kennis delen zonder grenzen

Ik ben een enthousiast voorstander van het delen van kennis omdat ik denk dat ontwikkelingen dan veel sneller zullen gaan. Daardoor zal de kwaliteit van de productie ook sneller toenemen. Het vrijelijk delen van kennis geeft meer resultaat tegen lagere kosten.

Door middel van company private networking wordt feitelijk een wereldwijd bereikbaar intranet geïmplementeerd en beschikken teams die geografisch verspreid zijn, over de technologie om efficiënt de in de onderneming aanwezige kennis op te slaan en te delen. Kantoren staan continue in contact met elkaar over de laatste ontwikkelingen in de markt.

In het geval van buitenlandse zakenreizen is het in contact zijn met – en het op de hoogte blijven van de dagelijkse ontwikkelingen op de thuisbasis door middel van company private networking snel, eenvoudig en efficiënt, 24 uur per dag en 7 dagen per week.  

Bekijk de mogelijkheden die wij je kunnen bieden

www.myvox.nl

 

Christina vd Kamp

Christina vd Kamp

Financiëel manager; Vertrouwenspersoon
Functie omschrijving

Onder andere verantwoordelijk voor een betrouwbare, volledige en tijdige vastlegging en presentatie van de bedrijfsadministratie.