NetCare logo

Smart sourcing

Smart sourcing

Het afsluitende artikel over mijn reeks met als thema de digitale revolutie, gaat over smart sourcing en daarmee over mensen en kennis. Geen baan meer voor het leven, zelfs geen langdurig dienstverband meer maar tijdelijke op expertise gebaseerde inzet van arbeidskracht,  is de definitieve richting die bedrijven op gaan. Zelfs in crisis tijd. Wat bedrijven nog weerhoud zijn tijdelijk hogere kosten en het verlies van kennis. Dat laatste is op te lossen met software, kennisbanken, gestandaardiseerde werkmethoden en dus het besef dat de specialistische kennis is vast te leggen. Kosten hoeven ook geen beperking te zijn, een collectief als een bedrijf verdient dit makkelijk terug en het hebben van de juiste kennis is een competitief voordeel.

Juridisch zal onze wetgever nog wel het een en ander mogelijk moeten maken en wat hen tegenhoud is de protectie van de zwakkeren in de samenleving die onvoldoende onderscheidende meerwaarde hebben tov de grote hoop. Een nobel streven, wat zeker aandacht vereist en behoedt moet worden van misbruik door met name commerciele instellingen. De USA is veel liberaler op dit vlak en kent daarmee dus ook veel schrijnende gevallen. Ik wens onze politici veel wijsheid toe in het nemen van de passende maatregelen.

De echte kenniswerker hoeft echter niet bang te zijn voor dit fenomeen, hij/zij kent zijn waarde en weet dat opdrachtgevers hun voordeel daarmee kunnen halen. Meerdere werkgevers tegelijkertijd en verhoging van zijn ervaring spelen hem/haar in de kaart. Loyaliteit blijft belangrijk en het samen willen verbeteren staat voorop in de samenwerking. Langdurige samenwerking sluit ik dus zeker niet uit zolang die bijdraagt aan de doelen van beide partijen.

Er zal dus denk ik een verdere splitsing komen in de arbeidsmarkt waarbij nog meer kenniswerkers ervoor zullen kiezen om hun kennis te delen en daarmee hun bijdrage aan de menshied vergroten omdat bedrijven steeds beter gaan functioneren. Dat is dus win-win, maar alleen als je er volledig aan meedoet. Bedrijven die van mening zijn dat deze kennis beschermd moet worden ten koste van alles zullen verliezen op termijn. Het aardige namelijk aan de huidige kennis (of informatie) explosie is dat het onmogelijk wordt om met bescherming van ideeen voldoende marktkracht te verkrijgen. Het is dus van belang dat jouw idee op het juiste moment wordt gelanceerd en ook aanslaat. Pas als je idee tot de gevestigde orde hoort, is het de moeite waard om het te gaan beschermen en met de huidige wetgeving in de hand te verdedigen, desnoods met gebruik van de rechterlijke macht.
 
Hier werkt de wetgever dus feitelijk weer tegen. Bescherming van ideeen middels patenten, auteursrechten, contracten en verklaringen zorgen voor instandhouding van dit mechanisme en beperking van groei. Toegegeven, ook wij als NetCare doen daaraan mee omdat het niet mogelijk is om jezelf volledig buiten marktstandaarden en wetten te plaatsen. Dat laatste zouden we natuurlijk ook niet willen als bedrijf.

 

Het is dus een geleidelijke weg, maar wel een interessante als je er open voor staat. Overal korstondig kennis vergaren, je voordeel bepalen en ermee aan de slag gaan. Je niet druk hoeven te maken over consequenties, concurrenten of wettelijke beperkingen. Dat is bezig zijn met kansen en de business en ik wil iedereeen aanmoedigen hiervan zoveel mogelijk gebruik te maken. Van open source, tot flexibele arbeid en het delen van kennis via alle digitale middelen die tot onze beschikking staan tegenwoordig.

Om effectief gebruik te maken van dit model staat dus de kwaliteit van de kennis voorop en het flexibel daarvan inzetten tegen de beste marktprijs, dat is smart sourcing ! De praktijk is dat prijs veel bepalender is voor de keus dan de andere twee factoren. Niet helemaal onterecht natuurlijk, niemand wil namelijk teveel betalen. De balans daarin is dus nog niet gevonden en is door de economische crisis(sen) alleen maar meer ten gunste van prijs gevallen. Ook dat geeft niet zolang iedereen het maar doet, wil je echt een voorsprong opbouwen met je bedrijf en de IT, zal je beseffen dat prijs niet het beste argument is en dat inkopers niet de zeggenschap zouden moeten krijgen over wie de IT afdeling zou moeten inhuren of juist niet.

In het verkrijgen van de juiste kennis tegen de juiste prijs gaan we binnenkort een nieuwe wapen verschaffen. Onze focus ligt nu op het inzichtelijk en toegankelijk maken van deze kennis door ons netwerk sterk te motiveren hun expertise beter kenbaar te maken in ons kandidaten portaal. Zo snel mogelijk daarna zullen we onze klanten en prospects toegang verschaffen, waarbij u nog altijd gebruik kunt maken van onze expertise om de juiste kenniswerker voor u te vinden en aan u voor te stellen. Dat hoeft dan overigens niet meer, u mag hem of haar ook zelf zoeken en benaderen. Wij zorgen dan alleen nog voor de administratieve en contractuele afhandeling. Volledige vrijheid is ons ideaal met behoud van respect voor de mensen waar we mee samenwerken. Maar wel transparant en tegen de beste marktprijzen door maximaal gebruik te maken van de inzet van IT. Dit geheel verstaan wij dus onder smart sourcing

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.