NetCare logo

Open Innocatie en ICT

Open Innocatie en ICT

In een reeks artikelen probeer ik een visie te geven op hoe de toekomst van de ICT zich zou kunnen ontwikkelen. Ik ben me hierbij bewust van het feit dat dit een moeilijke opgave is, omdat innovatie ook onverwachte richtingen op kan, simpelweg omdat we niet weten wat we niet weten totdat we het tegenkomen. Gegeven deze beperking wil ik de lezer toch aan het denken zetten over de toekomst en tevens aanzetten tot het realiseren daarvan. In dit vierde artikel bespreek ik het concept open innovatie en de invloed die ICT kan hebben hierop. 

Voordat we overgaan tot open innovatie, eerst maar eens kijken hoe de meeste innovatie nu tot stand komt in "gesloten vorm". Bedrijven innoveren traditioneel door R&D (research and development). De research afdeling doet fundamenteel onderzoek of vaak ook op basis van een concrete vraag naar innovatie door de business. Het verschil zit in het feit dat fundamenteel onderzoek eigenlijk geen vooraf bekend doel heeft, maar soms tot verassende resultaten leidt die wel tot concrete producten of diensten kunnen worden doorontwikkeld. Als de research afdeling een interessante techniek of methode heeft gevonden gaat het door naar development die daar concrete producten of diensten van moet zien te maken. Een volstrekt logisch proces. Er zit wel een nadeel aan en dat is dat de kennis en investeringen volledig komen vanuit het bedrijf dat dit proces vorm geeft. Dat heeft uiteraard ook een voordeel, namelijk je kunt de eerste zijn die iets nieuws op de markt kan brengen en daar veel geld aan verdienen, ook door het in licentie te geven aan anderen tegen uiteraard stevige tarieven. 


In dat voordeel zit ook meteen de reden waarom het vaak gesloten plaats vindt, het concurrentievoordeel kan gigantisch zijn, zeker als er patenten op kunnen worden aangevraagd. De farmaceutische industrie is een goed voorbeeld waarbij men leeft van de patenten en die dus met hand en tand verdedigd. Het merendeel van de R&D leidt hier overigens alleen maar tot kosten maar dat is het risico van de onderneming. 

In dit proces worden wel universiteiten en leveranciers betrokken, maar onder strikte geheimhouding of heel strakke afspraken. Vaak ook word de verdeel en heers tactiek gebruikt, waarbij alleen delen van kennis worden gedeeld en het bedrijf zelf de enige is die alle kennis samen kan brengen. 

Hoewel ik een groot voorstander ben van het marktmechanisme, zit er een enorm maatschappelijk nadeel aan dit model. Namelijk de beschikbare kennis wordt niet optimaal gebruikt en tevens met alle middelen beschermd tegen hergebruik. Dat remt uiteraard de ontwikkeling van de mensheid als geheel, maar goed “Ieder voordeel heb so zijn nadeel” zou een populaire voetbal trainer roepen. 

Open innovatie in ultieme vorm zorgt dat alle beschikbare kennis van diverse bedrijven en instituten bij elkaar komt en samen iets nieuws proberen te uit te werken. Na deze gezamenlijke research kan ieder afzonderlijk of wederom samen producten worden ontwikkeld, waarna ieder weer zijn weg gaat en deze gaat exploiteren. Dat kan dan weer commercieel of zoals bij software ontwikkeling (open source) ook niet commercieel. Dit biedt uiteraard enorme voordelen in kosten van R&D maar tegelijk ook groei in innovatie doordat meer kennis samen kan worden gebracht.
 
Wat kan ICT daar nu in betekenen ? Onderzoekers, wetenschappers, productspecialisten en allerlei andere kenniswerkers kunnen middels ICT samen werken aan projecten. Sourceforge is een concreet voorbeeld van open innovatie in ICT, maar het gaat veel verder. Bij product innovatie of zelf marketing wordt tegenwoordig vaak crowdsourcing gebruikt. Je vraag dan aan iedereen in een groep hoe jouw product of dienst kan worden verbeterd, dmv een wedstrijd, pure interesse, of verbondenheid aan een merk. Dit leidt vaak tot mooie vernieuwing die de R&D afdeling nooit zelf had kunnen bereiken omdat daar een bepaalde tunnelvisie ontstaat. Door teveel op de details te richten verlies je de grote lijnen uit het oog is hier het probleem. 

De ICT component in open innovatie zit hem in sociale netwerken, extranet portalen, vrijgeven van standaarden via websites, sharepoint sites, etc… Eigenlijk staat de ICT component nog een beetje in de kinderschoenen en wordt vooral beperkt door de vereiste beveiliging en toepassings mogelijkheden. 

De toekomst zal het mogelijk maken om niet alleen kennis en documenten te delen, maar daadwerkelijk samen in ontwerp applicaties, simulatie software en supercomputer of massively parallel computing kracht vrij beschikbaar te stellen voor onderzoek en open innovatie. Een aantal jaren geleden heb ik als IT architect voor IBM mogen werken aan een dergelijk initiatief. Dat heette destijds next generation Internet maar eerder bekend als Internet 2.   

Hierbij werkten, Surfnet, IBM, universiteiten maar ook ziekenhuizen,de Nederlandse en Amerikaanse overheid samen om middels high speed internet, supercomputing power beschikbaar te stellen aan onderzoeksinstellingen en bedrijven die deelnamen aan dit project om toepassingen mogelijk te maken die nog niet zinvol waren bij gebrek aan bandbreedte en computing power. Hierbij werd door ons geexperimenteerd met nog onbekende technologieën als Terrabit bandbreedte en IPv6 maar zeker ook met software die voor research doeleinden nog niet breed toegankelijk waren. Helaas kan ik niet dieper ingaan op deze materie omdat mijn geheimhouding plicht dit nog steeds verbiedt, althans dat vermoed ik :-) . U zult echter begrijpen dat dit een voorloper was van open innovatie en ICT, maar niet zuiver in de vorm die ik hierboven beschrijf. 

Ik hoop u met dit artikel aan te zetten tot verdere samenwerking met NetCare, andere bedrijven en kennis instituten om te komen tot open innovatie en dat u de ICT component daarin altijd overweegt. 

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.