NetCare logo

Aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie ?

Aan de vooravond van een nieuwe digitale revolutie ?

Iedereen die te maken heeft gehad met fusies tussen organisaties zal herkennen dat er een bepaald patroon zit in de wijze waarop bedrijven integreren en samen meer waard willen worden dan ieder afzonderlijk. Als afgeleide hiervan volgt ICT ook een bepaald patroon in een dergelijk proces.

De evolutie van de ICT en met name Internet als geheel volgt een vergelijkbaar patroon, met het verschil dat door de omvang van het Internet, bedrijven en organisaties verplicht worden naar nieuwe markten, uitingen en samenwerkingsvormen te kijken. Een fusie heeft juist als beoogd doel dit te doen vanuit de eigen visie en wens haar eigen toekomst te kunnen bepalen.

Even terug naar het patroon, als bedrijven fuseren is het doel synergie te bereiken (samen sterk) in zowel haar markten als in de ondersteunende processen. Het eerste is gericht op vergroting van het aanbod en klanten,  het tweede is gericht op kostenbesparing in zowel business als ICT maar dat laatste is geen doel op zich.

Wat doet ICT in een fusie proces in volgorde van tijd ? We verbinden de infrastructuren op netwerk niveau, vervolgens koppelen we email en andere communicatie systemen. Daarna schuiven we het applicatie landschap in elkaar en klaar is kees !  Dat laatste gaat tegelijk gepaard met integratie van bedrijfsonderdelen en afdelingen die op die manier eenduidig een efficiënt gaan opereren. Oh ja, ergens vooraan in het proces staat ook de gezamenlijke markt uitingen (op de website) waarbij duidelijk wordt gemaakt wat de nieuwe identiteit en doel van de nieuwe organisatie is. Dit model is beproefd en bewezen effectief.

Internet volgt een vergelijkbaar patroon, eerst sluiten we massaal bedrijven, overheden en consumenten aan, daarna gaan we met elkaar communiceren (email, chatten bloggen), we delen documenten en marktuitingen in de vorm van website., We identificeren en groeperen ons (social networks)  en vervolgens gaan we zowel privé als zakelijke toepassingen daarvoor bedenken en allerhande apparaten koppelen. Onderhuids spelen zaken als vindbaarheid van mensen en informatie, waar bedrijven als Google groot en behoorlijk effectief in zijn geworden. Als communicatie en uiting van informatie is Internet zo effectief dat er revoluties door kunnen worden ontketend, blijkens de recente opstanden in het Midden Oosten.

Feitelijk staan we nu pas voor fase drie van de integratie, de vele applicaties die dit fenomeen zakelijk en privé gezien pas echt interessant gaan maken. Dan heb ik het niet over cloud computing, dat is namelijk een tussenstap die gericht is op efficiency en niet op nieuwe toepassingen. In een andere nieuws artikel zal ik hier verder op ingaan.

We gaan in mijn visie namelijk anders werken, anders leven, andere producten en diensten leveren en dat allemaal met gebruik van ICT als onmisbare verbindende technologie. Dit doen we natuurlijk al voor een behoorlijk deel, maar dat is slechts het topje van de ijsberg is mijn veronderstelling.

In een serie artikelen wil ik u mijn visie geven op de onderstaande onderwerpen om hier meer inzicht in te verkrijgen. Ik hoop dat u de reeks met interesse gaat volgen en de discussie verbreed door te reageren en het aan anderen voor te leggen. Feedback is dus meer dan welkom.
 
Dit zijn de onderwerpen:

Beyond  the Cloud ? 
IP connecting devices
De Social network apps revolution
Open innovatie en ICT
ICT niet langer een business enabler ?
Smart sourcing en kortstondige samenwerkingsverbanden
Mens vs Computer, een heterogene benadering

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.