NetCare logo

Mens vs Computer, een heterogene benadering

Mens vs Computer, een heterogene benadering

In een reeks artikelen probeer ik een visie te geven op hoe de toekomst van de ICT zich zou kunnen ontwikkelen. Ik ben me hierbij bewust van het feit dat dit een moeilijke opgave is, omdat innovatie ook onverwachte richtingen op kunnen, omdat we niet weten wat we niet weten totdat we het tegenkomen. Gegeven deze beperking wil ik de lezer toch aan het denken zetten over de toekomst en tevens aanzetten tot het realiseren daarvan. In dit derde artikel bespreek ik de vraag of computers mensen intellectueel kunnen verslaan.

Al in 1997 versloeg IBM’s Deep blue Garri Kasparov, de wereldkampioen schaken . Dat was opzienbarend omdat voor die tijd de overtuiging heerste dat mensen onverslaanbaar zouden zijn op dit vlak. In februari 2011 haalde IBM opnieuw de headlines door het in de VS populaire spel Jeopardy overweldigend te winnen van de 2 beste spelers ooit. Jeopardy is een spel waarbij spelers kennisvragen moeten beantwoorden . Dit deed de computer overigens zonder daarbij verbonden te zijn aan internet of Google.

 

Met de wet van Moore in de hand, die stelt dat de computerkracht iedere 2 jaar maanden verdubbeld zou je kunnen denken dat we binnenkort intellectueel overbodig zijn. Nou hoeft dat niet per se een probleem te zijn, we hebben dan gewoon meer vrije tijd voor leuke en mooie dingen die ons leven inhoud geven.

De evolutie die onze biologische computer (lees hersenen) in honderden miljoenen jaren heeft gevormd blijkt echter in een belangrijk aspect af te wijken en wel dat we bijzonder goed zijn in het herkennen van patronen. Dat is niet alleen handig in het spelen van spelletjes, maar ook in het bedrijven van wetenschap. Robots bijvoorbeeld zijn erg handige apparaten als bij voorbaat vaststaat wat er moet gebeuren. Dan kunnen ze met enorme precisie en snelheid handelingen voor ons uitvoeren. Simpele klusjes in het huishouden zijn grappig genoeg een vooralsnog onneembare vesting voor robots omdat ze onhandig manoeuvreren bij gebrek aan dezelfde gemiste eigenschap, het herkennen van patronen. Met brute rekenkracht moeten teveel nutteloze opties worden berekend voordat een zinvolle actie bekend is.  Als quantum computers werkelijkheid worden zou dit euvel beslecht kunnen worden, evenals andere problemen die computers nog hebben met grote hoeveelheden data of complexe berekeningen.  


Het is overigens volstrekt onaannemelijk dat onze hersenen op een dergelijke manier werken en dus zijn er meer wegen die naar Rome voeren. Onderzoek naar de exacte werking van de hersenen zou dus ook nog tot verassende resultaten kunnen leiden. Hierbij zou dan de aandacht moeten gaan naar het "algoritme" wat de hersenen gebruiken om zowel patronen te herkennen als te kunnen focussen.  

Vooralsnog lijken mens en computer elkaar dus aan te vullen, waarbij de tweede in dienst staat van de eerste en dat moeten we vooral zo proberen te houden. 

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.