NetCare logo

Beyond the cloud ?

Beyond the cloud ?

Een interessante vraag vind ik zelf, en gezien alle commotie rondom het onderwerp cloud computing zou je verwachten dat er ook een antwoord te vinden moet zijn op Internet. Persoonlijk heb ik dat niet kunnen vinden en ik wil graag op deze manier een discussie starten met IT professionals om te kijken of het mogelijk is om dat nu al te voorspellen.

Laten we eerst eens kijken wat Cloud Computing feitelijk is. Het is een verzamelnaam voor het aanbieden van computing power, storage en software als utility. Zoiets als water uit de kraan, waar je voor betaald op basis van hetgeen je afneemt. In de praktijk wordt Internet als transport medium gebruikt, maar er zijn ook partijen die zgn private cloud aanbieden via traditionele WAN verbindingen en misschien mogen die niet worden meegerekend. De voordelen van cloud zijn voornamelijk het delen van dure hardware resources, of het uit handen geven van software onderhoud aan derden die door schaalvergroting dit eveneens aantrekkelijk kunnen maken.

Zijn er ook nadelen ? Natuurlijk, de afhankelijkheid van de aanbieder die je relatief weinig betaald en dus weinig invloed op hebt, ook zijn er zorgen over veiligheid en in welk land de data staat. Een ander relatief groot probleem is integratie, zeker als je software als dienst afneemt zal de leverancier streven naar maximale standaardisatie en dat staat in flink contrast met een complexe activiteit zoals integratie.

De nadelen zorgen dan ook dat de opmars van Cloud zich voornamelijk afspeelt op het terrein van relatief simpele applicaties als email en office die wel veel gebruikt worden en veel capaciteit vergen maar verder erg standaard zijn en ook relatief makkelijk weer in house te halen. Het MKB durft ook belangrijke administratieve applicaties als cloud service af te nemen, omdat bij hen complexiteit en afhankelijkheid van data nu eenmaal minder is.

Een belangrijke technologische voorwaarde voor Cloud computing is virtualisatie. Deze technologie maakt het delen van computing power en storage makkelijk, snel en hoog beschikbaar. Er ontstaat vaak wel een wirwar aan virtuele systemen en compliancy vraagstukken t.a.v.licenties.

Een partij als Google die zelf cloud computing aanbiedt gebruikt grappig genoeg deze technologie zelf niet voor hun meest bekende dienst, de zoekmachine. Men gebruikt daarvoor volledig gestandaardiseerde software appliances die ze heel snel op allerlei hardware in kunnen zetten en een virtualisatie laag zou onnodig kosten en overhead opleveren.

Het software licentie probleem is eventueel op te lossen met open source software, maar die voorziet niet altijd in de gewenste functionaliteit. Is het denkbaar dat we de integratie problematiek op kunnen lossen met webservices, bpm (flexibele workflow) en xml als standaard data interface formaat ?

Een ander aspect wat cloud computing wel eens op kan breken is het decentralisatie effect.Door applicaties naar de cloud te brengen wordt feitelijk een vorm van globale decentralisatie ingevoerd met alle nadelen van dien voor de regie over IT. Laten we eens nadenken hoe centralisatie kan plaatsvinden na massale invoering van cloud computing. Dit kan door alle applicaties weer bij één partij onder te brengen maar nog steeds via het cloud concept. Dan treed het eerder genoemde aspect zich naar voren dat het zo goedkoop is dat de invloed op de partij te beperkt is en meer betalen dan strikt nodig is doen we nu eenmaal niet graag. Is het denkbaar dat we business kritische applicaties die bij uitval of slecht functioneren miljoenen aan kosten voor de business opleveren aan de cloud toevertrouwen voor een paar honderd euro per maand gewoon omdat het qua kosten kan ?

Bottomline denk ik dat het software landschap zo ontworpen moet zijn dat uitval van computing resources geen of nauwelijks invloed zal hebben op het functioneren, dat creert een zeer verknipt software landschap dat op tientallen systemen over de hele wereld draait die onderling nauwelijks van elkaar afhankelijk zijn. Data dient volledig encrypted en eveneens op meerdere plaatsen tegelijk aanwezig te zijn. Ook zou de data zelf opgeknipt kunnen zijn, waarbij je kunt denken aan zeer gedistribueerde database modellen. Alleen de eigenaar heeft toegang tot alle data en die wil deze misschien op een (eigen) locatie hebben als backup. Klinkt misschien erg complex, maar een voorbeeld van een applicatie die al jaren zo werkt is SETI. Dit is een uiterst efficient model gebleken, hoewel het onderzoek naar buitenaards leven zelf nog niets heeft opgeleverd. Ik realiseer me overigens dat ik hiermee een volledig gedecentraliseerd hard- software en data model voorstel, maar momenteel lijkt me dit wel het meest logische.

Als dit realiseerbaar is, zou cloud computing inderdaad de beste oplossing zijn voor de lange termijn, of de kosten voordelen van het delen opwegen tegen de kosten om software zo in te richten is misschien de grote vraag. Ik denk echter niet dat het een doorslaand succes zal zijn in het huidige model zonder aanpassing van software en data modellen. Ik ben zoals altijd benieuwd naar de mening van anderen.

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...

    • Gerard Kanters
      Gerard Kanters

      De meest blogs uit het verleden zijn overgezet naar de nieuwe site. Eerdere reacties konden niet worden meegenomen.