NetCare logo

CIO on demand

CIO on demand

Uit een onderzoek door Getronics onder 200 CFO leden bleek dat een op de vijf van hen verwacht dat de rol van de CIO niet meer bestaat over 5 jaar. Dit zou te danken zijn aan de komst van cloud computing en pay per use modellen. Een ander onderzoek van Gartner van begin deze maand bij de CEO geeft onder ander weer dat deze groep de CFO totaal niet zien in de rol van innovation manager binnen het bedrijf. Deze rol was overwegend voor henzelf weggelegd, en in minder mate bij andere senior managers binnen het bedrijf. Een klein deel van hen zag ook een belangrijke rol weggelegd voor de CIO. Dat is dan weer geruststellend voor de laatste beroepsgroep.

Helaas was ook de CEO niet zonder kritiek op zijn CIO. Die zou te weinig betrokken zijn bij de business.Teveel proces en technologie gedreven is en ondanks dat de systemen de lijm tussen de diverse onderdelen van het bedrijf zijn, geen enkel business perspectief op de tafel bracht. Harde woorden ! De algemene visie was dat CIO zich meer pragmatisch op moeten stellen en niet de perfecte wereld in processen moest proberen te vertalen.

Wie ben ik om deze woorden tegen te spreken ? Dat ga ik ook niet doen, maar misschien kunnen we er wel iets van leren. Pragmatisme en informatie systemen zijn vaak een contradictie. Standaarden en processen passen daar inderdaad een stuk beter bij, maar de realiteit van de business is dat de markt zo snel veranderd dat daar hoe dan ook een passender oplossing voor moet komen. Zonder meteen naar technologie of architectuur oplossingen te gaan zijn daar de afgelopen jaren al een aantal antwoorden bij gezocht (denk bijv aan virtualisatie en SOA). Je zou kunnen stellen dat die nog steeds niet voldoen aan de veranderde vraag van de business.


In het algemeen lijkt de conclusie dat flexibiliteit het kernwoord moet zijn dat de CIO mee gaat nemen in zijn overwegingen. Hoe flexibeler de systemen, applicaties, integratie en inzet van mensen, hoe wendbaarder het geheel en daarmee kan hij beter in spelen op de continue veranderde wereld om hem heen. Feitelijk zelfs zonder een diep begrip van diezelfde veranderende omgeving, zolang het aanpassingsvermogen maar groot genoeg is natuurlijk. Dit is nog geen uitgewerkte visie of strategie maar een goed startpunt. Wendbaarheid van de business wordt alom gezien als de beste overlevingsstrategie van bedrijven op de lange termijn. Niet innovatie kracht, maar het aanpassingsvermogen is de heilige graal in de snelle wereld van vandaag. Een perfecte afspiegeling van de natuur waarbij ook dit element bepaald of een diersoort overleeft of zoals dinosaurus uitsterft.Hoe groot, machtig en dominant dit dier ooit ook is geweest.

Scenario denken en het vooraf uitwerken van bijbehorende oplossingen begint al meer op een strategie te lijken en zou wellicht een nuttige bezigheid kunnen zijn voor de CIO en zijn team.

Blijft natuurlijk overeind dat ook geluisterd moet worden naar de directe kritiek waarbij de CIO zich ook zou moeten verdiepen in de business en daar een sterkere rol in gaat spelen. Dat kan vanuit de enabling technology gedachte met het risico afgeserveerd te worden als techneut. Maar tegelijk het proces gedreven denken wat meer op de achtergrond te plaatsen en daarvoor opportunity gedreven te worden en dit dus op de voorgrond te plaatsen.

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...