NetCare logo

ICT geen business enabler

De doelstelling van ICT is dat het de business of organisatie doelen ondersteund. Niets nieuws natuurlijk, elk organisatie onderdeel hoort een bijdrage te leveren. Ik ben er echter van overtuigd dat in een behoorlijk aantal gevallen dit niet zo is. Ook zal ik simpele regels voorstellen hoe dit wel mogelijk zou moeten zijn.

ICT is complex, daar zullen we het wel over eens zijn. Dat zorgt meteen dat het invoeren van nieuwe applicaties en systemen veel tijd en voorbereiding vergt en als het eenmaal zo ver is, een enorme druk op de organisatie legt om het te gaan gebruiken en ook nog eens op de manier zoals het bedoeld is. ICT bevat echter fantastische mogelijkheden voor bedrijven om effectiever te werken of zich aan te passen aan  nieuwe markten. 

Maar buiten dat bij de invoering van nieuwe systemen veel mis kan gaan is de complexiteit van het landschap bij veel organisaties zo groot dat het een probleem op zich wordt. Fusies, nieuwe markten, concurrentie en nieuwe technologieën bepalen de maatstaf voor een bedrijf om te kunnen overleven. Waarbij al deze factoren zowel kansen als bedreigingen bevatten.

ICT blijkt voor veel organisaties eerder een bedreiging dan een kans. Fusie bedrijven moeten de ICT integratie hoog op de agenda zetten om het proces te laten slagen, de meeste ICT managers die ik spreek worden in beslag genomen door de waan van de dag en zijn nauwelijks in staat om met de business na te denken over nieuwe mogelijkheden, eerst maar zorgen dat alles blijft draaien en beheersbaar is (ook) qua kosten is hier het motto. Mede gedreven door het kostenbewustzijn van bedrijven en de gangbare gedachte dat je ICT op kosten moet managen. Beetje vreemd eigenlijk, want kosten zijn ondergeschikt aan de opbrengsten. Om het populair te stellen, wat boeit het nou of iets 100.000 of 100 mln kost, zolang je er maar geld mee kunt verdienen, gesteld dat dit geld er is. Dat laatste is uiteraard van belang, maar er is veel meer mogelijk dan de meeste mensen beseffen. Een van de belangrijkste lessen die ik al vroeg leerde van een hoogleraar tijdens mij studie was dat geld geen bezwaar hoefde te zijn voor het realiseren van doelen.  Dat blijkt momenteel wel uit het feit dat er op bedrijven als LinkedIN 10 mld wordt geboden terwijl ze nog geen 250 mln omzet draaien en maar een schamele 2 mln winst, wat daarmee een koers winst verhouding oplevert van 5000 (???). Toch werd het bod van 10 mld door de oprichters van LinkedIN afgewezen.

Geld is dus veel meer emotie dan een schaarste zou je kunnen stellen, ik kan dit soms ook maar moeilijk bevatten, maar maakt het niet minder waar ! Zelfs de financiele wereld begint zich te beseffen dat ze meer op emotie acteren dan op de harde feiten en cijfers, terwijl ze normaal gesproken niet anders doen dan informatie verzamelen, analyseren en besluiten op baseren, met alle foute beslissingen en crisissen ten gevolge.

Terug naar de ICT. Standaardisatie is ons toverwoord, maar welk bedrijf wil nu eigenlijk standaard zijn ? Iedereen en niemand is het antwoord. We willen gestandaardiseerd werken, maar tegelijk nieuwe kansen benutten en dus onderscheidend zijn. Ook dat wordt onderkend en dus kiezen we voor zeer uitgebreide pakketten die alles mogelijk maken maar benutten slechts een klein percentage.

Kan dat anders ? Ik denk van wel, de architectuur van een landschap zou minimaal aan een aantal criteria moeten voldoen:

1) Functioneel, de allerbelangrijkste van allemaal. Hier is echter ruim voldoende aandacht voor.
2) Standaard, daar waar geen onderscheid mogelijk is door een andere aanpak te kiezen. De functionaliteit hoeft niet altijd te winnen.
3) Simpel, die spreekt voor zich maar moet wel getoetst blijven. Een complex project heeft een enorm afbreukrisico op slagen
4) Gericht op kansen. Bedreigingen zijn er genoeg op deze wereld en we zijn door onze natuur teveel gericht op dit aspect waardoor we onszelf benadelen. Dit geldt zeker voor ICT die een sterke neiging voor conservatief en risico mijding heeft. De business is vaak veel meer bereid om risico te nemen dan ICT vaak denkt. Maar stel je de vraag verkeerd, dan is het antwoord GEEN RISICO, wat een volstrekt zinloze uitspraak is omdat je dan niets kan doen. Een flinke valkuil dus.
5) Innovatief en experimenteel gedrag. Klein opgezette projecten, maar wel gericht op mogelijkheden die de technologie biedt zodat een organisatie zelf nieuwe wegen in kan slaan. Bij succes opschalen en eventueel maatwerk invoeren. Leg wel vooraf uit dat aanpassing mogelijk is, maar soms omvangrijk vanwege redesign en desinvesteringen. Bedenk dan wederom, kosten zijn een afgeleide
6) Integratie, dit zal uiteindelijk het succes bepalen. De mogelijkheid om zowel intern als extern informatie te koppelen en daarmee succes te behalen. Dit is de komende jaren het meest strategische onderdeel van ICT in mijn ogen.
7) Veilig, een inkopper maar niet te vergeten. Imago schade is het enige wat bedrijven echt willen voorkomen. De rest is wel te managen en waait ook weer over.
8) Beschikbaar en schaalbaar zijn eveneens makkelijk te benoemen, maar daarentegen moeilijk te realiseren. Als u zich bewust van bent dat deze meegenomen worden in het ontwerp en daarbij scenario van groei meeneemt zijn deze te realiseren tegen acceptabele kosten. Ga niet uit van het beste scenario, maar biedt de business een gefaseerde aanpak waarbij men rekening moet houden met redesign als ze over grenzen heen gaan van waar systemen op berekend zijn.


Misschien bekruipt u tijdens het lezen van dit artikel het gevoel dat ik teveel beschrijf wat voor de hand ligt en dat ontken ik niet. We passen het echter te weinig toe anders zou ICT een enorme business enabler zijn en dat blijkt dus vaak niet zo te zijn. Veel projecten mislukken, hoe groter ze zijn hoe kleiner de slagingskans in termen van succes voor de business. Kleine en innovatieve trajecten kunnen echter uitgroeien tot een omvang die niet te bevatten is, denk aan facebook en google. Simpele ideeën, met een gevolg dat de wereld voor altijd heeft veranderd.

Graag wil ik dan ook een concreet eigen voorbeeld geven van business enabling technology. NetCare is al ruim 10 jaar actief in detachering van ICT specialisten en dat ging ieder jaar beter, door de crisis en Internet is onze markt echter drastisch veranderd waar ik me in eerste instantie tegen heb verzet en in bleef zetten klanten die zuiver voor 100% kwaliteit gingen en persoonlijk contact met ICT managers. Goed streven en kwaliteit en persoonlijk contact blijven belangrijk, maar we kunnen het ons niet meer veroorloven om dat als enige doel te hebben. Momenteel zijn we echter helemaal om, we gaan voor transparantie, de kracht van internet en om klanten alle diensten te gaan leveren die nodig zijn om (nog steeds) goede mensen in te zetten, van eigen medewerkers tot detachering en alles ertussen in. We werken meer met proces georienteerde klanten, aanbestedingen en inkopers en proberen daarbij toch persoonlijk contact te onderhouden met de echte beslissers die daar achter zitten. Dit vergt een forse investering in ICT, internet marketing, aanpassing van onze propositie, denkpatroon en organisatie. We hebben de eerste stappen hierin gezet en die zijn succesvol. We gaan dezelfde technologie verder inzetten om onze visie waar te maken. Daar bieden ICT en transparantie voor ons momenteel de beste kansen en blijkt een aantrekkingskracht te hebben op zowel klanten als professionals. In een kwestie van een paar weken is die zodanig vergroot dat we enorme stijging in zowel vraag als aanbod zien. We zoeken overigens nog pilot klanten voor ons klanten portaal, die mee willen werken aan ons verander traject. 

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...