NetCare logo

Waarom (g)een "Microsoft tenzij" beleid voeren ?

Waarom (g)een "Microsoft tenzij" beleid voeren ?

In de complexe wereld van ICT is standaardisatie al jaren het adagium. ICT architecten en managers stellen richtlijnen vast voor de organisatie die als leidraad moeten dienen voor het aankoop beleid.

In dergelijk richtlijnen komt opvallend vaak de "Microsoft tenzij" doctrine voor. Die houdt in dat het bedrijf bij voorkeur producten van het bedrijf uit Redmond koopt, tenzij er goede redenen zijn om dat niet te doen.

In dit artikel wil ik deze regel eens toetsen. Er is sowieso veel te zeggen voor standaardisatie, omdat uitwisselbaarheid van informatie en integratie van systemen hierdoor wordt vergemakkelijkt.

Dit koppelen aan een leverancier lijkt ook logisch omdat deze er belang bij heeft dat zijn produkten onderling goed samenwerken. Als dit op grote schaal door bedrijven en particulieren plaatsvind ontstaat uniformiteit.

Het bedrijf in kwestie gaat deze markt dominantie echter in zijn voordeel gebruiken door een enorme diversiteit van producten en opties te creeren en door afwijkende standaarden op te stellen. Die noemen ze dan de industry standard wat een eufemisme is voor proprietary products.

Andere bedrijven zoals IBM en Novell hebben dit in het verleden ook gedaan en dat heeft beide bedrijven uiteindelijk op de rand van faillisement gebracht. IBM is daar goed van hersteld door de focus op dienstverlening te leggen en in hun producten meer openheid te zoeken of van de hand te doen. Met Microsoft zal dit niet zo'n vaart lopen, dat zijn echte survivors en worden niet of nauwelijks gehinderd door verkeerde trots.

Buiten die op zich verdedigbare stelling van standaardisatie zitten dieper gewortelde achtergronden. De eerste is angst, als dingen fout gaan in de ICT moet iemand de keuzes uit gaan leggen aan de directie en dan is het makkelijkst te kunnen wijzen naar een grote partij. Als die het niet kan, wie dan wel ? En daarmee komt de betreffende CIO vaak ook wel weg, met de nieuwe opdracht schade te beperken en vernieuwing in te brengen.

De tweede diepere achtergrond is helaas incompetentie van de ICT afdeling. In plaats van de beste keuze te maken en de aandacht te richten op een goed integratie platform op basis van open standaarden, kiest men de bekende weg die Microsoft hen dagelijk probeert voor te schotelen.

Ondanks de enorme omvang van Microsoft en de diversiteit aan toch vaak goede producten zijn ze bijna totaal mislukt als het gaat over hun grip op Internet. Van browser oorlog, via hotmail naar MSN, en nu dan cloud zijn andere partijen vele malen groter en krachtiger. Dit komt door hetzelfde gebrek aan echte openheid en samenwerking met bijvoorbeeld de open source gemeenschap. Die uiteraard niet zoveel op heeft met partijen die evenveel juristen in dienst hebben als ontwikkelaars om hun Intellectueel eigendom te beschermen.

De wetgevers in onze wereld gaan er gelukkig voor Microsoft (e.a) van uit dat intellect ook iets is waar je eigendom over kunt claimen. Daar zijn zeer sterke argumenten voor, maar toch klinkt het wat vreemd in de oren, moet u met me eens zijn. Ik ga die gedachte hier niet verder uitdiepen. Terug naar het onderwerp !

Ik denk dus hoe dan ook dat bedrijven de "tenzij" in hun beleid veel duidelijker moeten omschrijven of beter nog de hele zin schrappen. Veel meer nadruk leggen op integratie en geen vooraf opgelegde leveranciers keuzes meer stellen in hun richtlijnen. Harde stellingen over open en door Internet geadopteerde standaarden zijn een veel betere keuze op de langere termijn. Kies vervolgens leveranciers die aan kunnen en willen sluiten op die open wereld en u bent niet alleen goedkoper af, ook minder afhankelijk en de business krijgt simpelweg betere software, die nog steeds van Microsoft kan komen maar dan basis van de juiste argumenten.

De leidraad voor pakketkeuzes mag dus naar mijn idee op geen enkele manier worden afgedwongen vanuit een ICT leveranciers voorkeur, maar moet op functionele gronden worden gedaan waarbij de technische randvoorwaarden gedefinieerd worden in termen van stabiliteit, veiligheid, performance en openheid.

Bedrijven die dat doen, zullen een flexibel, wendbaar en efficiente ICT omgeving creeren die naar de cloud kan worden gebracht en niet gedwongen worden door eerdere leveranciers keuzes en daarmee vervolg keuze niet meer juist kunnen maken. Dat gaat namelijk op den duur gigantisch fout, waarbij ineens enorme desinvestering plaats moet vinden omdat het bedrijf haar concurrentie positie ziet verslechteren door verkeerde ICT beleidslijnen. 

Denk hier dus goed over na, en schrap morgen of liever vandaag nog uw Microsoft tenzij regel definitief uit uw ICT beleids richtlijnen. Het zal niet meteen beter gaan, maar op termijn zeer zeker

Gerard Kanters

Gerard Kanters

Directeur van NetCare
Functie omschrijving

Als ondernemer werk ik met een bijzonder goed team van ontwikkelaars om nieuwe produkten te ontwikkelen en projecten uit te voeren. Als jij het kan bedenken, kunnen wij het maken.

Mijn achtergrond...