Meld u nu aan voor de kennislunch van 17 maart

Stuur een email naar hnw@netcare.nl en vermeld daarin uw naam en telefoonnummer.

Thema: ‘ ICT als katalysator voor Het Nieuwe Werken’

Datum: 17 maart

Tijd: 12.00- 14.00 uur

Locatie: Carlton De Brug, Mierlo

NetCare deelt graag haar kennis en gaat in 2011 door met deze informele, kosteloze en laagdrempelige bijeenkomsten!

Is uw ICT klaar voor Het Nieuwe Werken?

NetCare beantwoordt steeds vaker vragen als:

Wat betekent Het Nieuwe Werken voor mijn ICT infrastructuur?
Welke technologieën zjin belangrijk bij de invoering van HNW?
Welke rol spelen social networks en Cloud Computing hierbij?
Zijn er veiligheidsrisico’s?
Waar kan ik nu al rekening mee houden?

Snel en eenvoudig een uitdagende opdracht?

Dan bent u bij NetCare aan het goede adres!

Graag maken wij van de gelegenheid gebruik een dienst aan te bieden die voor IT professionals veel voordelen biedt! Met de zogenoemde payroll dienst heeft u géén VAR of accountantsverklaring nodig, hoeft u geen speciale verzekeringen af te sluiten en heeft u ook verder geen administratieve lasten, want wij regelen het voor u! Zowel langdurige als tijdelijke opdrachten kunnen met een payrollovereenkomst worden verricht.
Ook voor startende freelancers of internationale professionals die een opdracht in Nederland willen verrichten, is de payroll dienst uitermate geschikt!

Hoe werkt het?

Indien u voor een opdracht bij NetCare in aanmerking komt en de betrokken partijen kiezen voor een payrollovereenkomst, gaat dit als volgt:
U ontvangt van ons een payrollovereenkomst met beding. Deze kan worden aangegaan voor de duur van de terbeschikkingstelling, waarbij wordt bedongen dat de payrollovereenkomst van rechtswege eindigt doordat uw terbeschikkingstelling door NetCare aan de opdrachtgever op verzoek van de betrokken partijen ten einde komt.

Met een dergelijke overeenkomst doorloopt u het zogenoemde fasensysteem volgens de ABU CAO. U bevindt zich in fase A zolang u nog niet in 78 weken voor NetCare heeft
gewerkt. Elke week waarin u werkt telt mee voor de opbouw van fase A. Het aantal uren
dat u in een week werkt is daarbij niet van belang. U mag in deze fase een onbeperkt aantal overeenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit voor hoeveel verschillende opdrachtgevers u via NetCare werkt.

Indien betrokken partijen tevreden zijn over de arbeidsrelatie en fase A is voltooid, bestaat de mogelijkheid om tot een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (fase B) over te gaan. Deze fase duurt maximaal twee jaar. Als u direct na voltooiing van fase B voor NetCare blijft werken, bevindt u zich in fase C. De duur van fase C is onbepaalde tijd.

Deze flexibele arbeidsvorm biedt u de gelegenheid zich te oriënteren en behelst mogelijkheden voor iedereen!

Toch freelancen? NetCare helpt graag!

Indien u gaandeweg besluit om als freelancer verder te gaan, biedt NetCare graag de nodige hulp. Overstappen kan altijd! Wij geven u hierbij met plezier deskundig advies, hulpmiddelen en uitleg voor de start. Hierbij valt te denken aan de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, opgaaf gegevens bij de belastingdienst, VAR verklaring etcetera.

Interesse? Onze medewerkers staan u graag te woord! Bel 0492-430100 of mail naar recruitment@netcare.nl.

“Als iets geregeld is dan blijft dat ook zo”

“Veel kennis en persoonlijke aandacht”.

“Informeren kandidaten voortdurend over de status van afhandeling van een opdracht waarvoor je je hebt aangemeld”

“Prettige samenwerking, toegang tot grote bedrijven, interessante projecten”.

“Ik vind NetCare een betrouwbare en professionele organisatie met meer dan de gemiddelde aandacht voor zijn freelancers”.

“Ik heb goede ervaringen met NetCare en de aangesloten mensen”.

“NetCare is betrouwbaar, correct en tijdig met betalen”.

De hoge eisen die klanten stellen aan de snelheid en flexibiliteit van IBM vraagt ook om een goede samenwerking met partners. NetCare is in staat om hier adequaat op te acteren en te participeren in nieuwe initiatieven.

Léon Korf de Gidts
Client IT Architect
IBM Sales & Distribution

**********

Als demand-manager ben ik intensief betrokken bij de start-up van Eigen Huis Hypotheekservice, onderdeel van de Vereniging Eigen Huis. De start-up fase van een onderneming is een chaotische en complexe bedrijfsfase.

Voor het welslagen van het concept was, zoals bij iedere moderne onderneming, de (technische) infrastructuur onontbeerlijk. Keywords: veiligheid, soliditeit.

Voor deze materie moet je kunnen vertrouwen op de samenwerking met je business-partners. De nadruk op partners.
Geen misverstand: het gaat natuurlijk wél om de realisatie van resultaten! Maar tijdens zo’n start-up ziet de wereld er wel eens anders uit dan iedereen had gedacht.
Daarover staat niets in de SLA’s, daar komt het aan op de beleving van partnership, op initiatief, alternatieve oplossingen, betrokkenheid, solidariteit, kortom:
“The extra mile!”.

Gedurende deze intensieve periode heb ik altijd op die extra inzet van Netcare kunnen rekenen. Er zijn meer ICT-professionals, maar uniek bij Netcare ervoer ik de wijze waarop zij betekenis van ‘partnership’ in de praktijk vorm en inhoud geeft.

Jan Pieter Niemeijer
Demand manager
Vereniging Eigen Huis (EHH)
*********

Netcare helpt mij al 10 jaar bij complexe architectuurvraagstukken. Als ik de mensen van Netcare mag beoordelen dan zeg ik: pro-actief, uitstekend op de hoogte van de technologischse stand van zaken en altijd met het oog op de bal.

Jeroen van der Meer
IBM – Global Technology Services
Business Development Executive

**********

NetCare heeft voor Amsterdam RAI een flinke kostenbesparing opgeleverd door de IT infrastructuur te rationaliseren. De samenwerking met NetCare ervaar ik altijd als professioneel, flexibel en vriendelijk.

Luc Beyer
Algemeen Directeur Amsterdam RAI

**********

De tevredenheid van Grontmij over de verleende diensten van Netcare bestaat wat mij betreft uit drie componenten:

1: de kwaliteit van de aangeboden medewerkers.
2: de relatie tussen NetCare en Grontmij.
3: de relatie tussen NetCare en de medewerker.
Over de ervaringen met Netcare zijn wij zeer tevreden.

Gerrit Joolink
Grontmij Nederland BV

Amsterdam, 31 mei 2007 – De vraag naar externe ICTers in Nederland heeft een absoluut hoogtepunt bereikt. Dat blijkt uit de tweemaandelijkse ICT Barometer van Ernst & Young, waarvoor 607 directeuren, managers en professionals uit het bedrijfsleven en overheid zijn ondervraagd.
Hoewel het aandeel interne ICTers sinds april 2006 nagenoeg gelijk blijft, blijft het aandeel externe ICTers explosief groeien. Niet alleen heeft de vraag naar externe ICTers een absoluut hoogtepunt bereikt – in april dit jaar zag maar liefst eenderde van de ondervraagde bedrijven het aandeel externe ICTers groeien – ook de snelheid van de stijging is nog nooit zo groot geweest.
“De vraag blijft maar stijgen terwijl het aanbod lijkt af te nemen,” zegt Jacob Verschuur, directeur ICT Leadership bij Ernst & Young. “Er zullen de komende jaren veel te weinig goed opgeleide ICTers afstuderen. Het ziet er dus niet naar uit dat het tij op korte termijn zal keren. Bedrijven zijn gewoon genoodzaakt in zee te gaan met externe ICTers, want de interne vacatures blijven onvervuld.”
Verschuur waarschuwt daarnaast voor de gevolgen van de toenemende uitbesteding naar lage lonenlanden: “Naar verwachting zullen de uitbestedingbudgetten de komende 5 jaar verdubbelen, zo bleek al uit de ICT Barometer van 3 mei. Het opvullen van de groeiende vraag door over de grens te kijken lijkt een prima oplossing, maar kan niet ongestraft door blijven gaan. Er dreigt een kennisdrain als we niet snel ingrijpen.”

Maatregelen Volgens Verschuur zijn er een aantal maatregelen nodig om de negatieve impact op economische ontwikkeling te stoppen. “Overheid en EZ moeten een stimuleringsfonds in het leven roepen en de nadruk leggen op het strategische belang van ICT,” aldus Verschuur. “Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijfsleven. Uit recent onderzoek van het zakenblad Incompany blijkt hoezeer de ICT-branche aan aantrekkelijkheid heeft ingeboet: in de top twintig van aantrekkelijkste bedrijven staat geen enkel ICT-bedrijf meer. De ICT-aanbieders moeten zelf dus ook stappen ondernemen om het bedrijfsimago en de aantrekkingkracht voor het personeel te verbeteren.”

“Bovendien is het voor onderwijsinstellingen de hoogste tijd om het ICT onderwijs op te krikken. Zelfs het basisonderwijs kan hierop inspelen: laat leerlingen hun eigen website maken, leer ze om te gaan met Google en Youtube. Kortom: maak ze op jonge leeftijd alvast enthousiast voor een mogelijke carrière in de ICT.”

NetCare wil bewust zijn van haar positie in de maatschappij en zich gedragen als een organisatie die waarde toevoegt aan onze economie, maar tegelijkertijd bewust is van de mogelijk negatieve effecten die we hebben op bijvoorbeeld het milieu.
Zero Emissie Programma.
Het klimaat verandert door toedoen van menselijk handelen. Uitstoot van CO2 is hiervan de oorzaak. Dit broeikasgas zorgt ervoor dat zonlicht wordt weerkaatst aan de rand van onze atmosfeer. Het resultaat hiervan is dat de aarde langzaam opwarmt. De gevolgen voor de mensheid kunnen dramatisch zijn, maar het is nog niet te laat.
NetCare heeft besloten om als bijdrage in de reductie van broeikasgas te streven naar “Zero Emissie” . Als ICT onderneming verbruiken we nogal wat energie, wat tijdens de opwekking uitstoot van CO2 veroorzaakt door verbranding van olie, gas en kolen. Aan de andere kant zijn bomen in staat om CO2 om te zetten in zuurstof. We hebben dan ook als eerste stap besloten om zoveel bomen te laten planten dat we uiteindelijk CO2 neutraal zijn.

Stichting Robinia is hiervoor onze partner. De stichting houdt zich onder andere bezig met een project in Hongarije waar in de loop der jaren braakliggende landbouwgronden worden bebost. Om dit project te steunen heeft Netcare 33 certificaten aangekocht om zodoende onze CO2 uitstoot van 33 ton te compenseren. Voor meer informatie zie www.robinia.nl.

Om ons initiatief een bredere uitstraling te geven, hebben we al onze klanten hierover geïnformeerd en hen tevens de DVD “an inconvenient truth” van Al Gore aangeboden. Dit doen we om meer aandacht te krijgen voor het onderwerp in de hoop dat we navolging krijgen. Alleen door samenwerking van alle mensen, organisaties en overheden kunnen we een dreigende ramp voorkomen.

We zijn erg verheugd met de recente uitbreiding van de relaties met een aantal bestaande en nieuwe klanten:
IBM
Onze duurzame lange relatie met dit grootste IT bedrijf ter wereld heeft een nieuwe dimensie gekregen. We zijn recentelijk gekozen tot preferred supplier voor een zestal competenties. Deze overeenkomst is het resultaat van de goede prijs/prestatie verhouding die we hen al jaren kunnen leveren. Voor beide partijen was het wenselijk om dit succes model uit te breiden.

Philips
Consumer Electronics was in het verleden al klant bij NetCare, maar heeft recentelijk deze overeenkomst hernieuwd met het inhuren van onze Oracle specialisten. De combinatie van de bestaande partner relatie en onze snelle en adequate reacties op aanvragen heeft hiertoe geleid.

DHL/Exel is een geheel nieuwe klant, die onze expertise heeft ingeroepen voor een inventarisatie van het netwerk, alsmede voor het doen van aanbevelingen. Uiteraard hopen we met deze opdracht een basis te leggen voor verdere samenwerking.

ISC Driebergen.
Dit is de interne IT afdeling van de landelijke politiediensten (KLPD). De expertise die hier gevraagd wordt is zeer divers, in korte tijd is NetCare in staat gebleken meerdere specialisten te selecteren en te plaatsen.