De impact van robotica op de economie.

Al jaren zorgen robots in de industrie dat simpel werk kan worden geautomatiseerd en dat heeft tot nu toe niet geleid tot grotere werkeloosheid, maar dat gaat veranderen is de stelling.

Met de komst van drones, zelfrijdende auto’s zal ook de totale vervoer sector, politie en leger worden gerobotiseerd. Tegelijkertijd zullen AI chat bots call centers vervangen, en kunstmatige intelligentie in het algemeen zullen ook langzaam maar zeker de banen van alle hoger opgeleiden overbodig maken. Normaal gesproken zal extra welvaart leiden tot de creatie van nieuwe banen hoger in de meerwaarde keten, maar Artificial Intelligence zal dit juist tegengaan.

De extra welvaart zal dus volledig terecht komen bij enkelen, de eigenaren en managers van (grote) bedrijven. In eerste instantie zal dus het verschil tussen rijk en arm verder toenemen. Eerst zullen dus de lager opgeleiden hun banen verliezen en daar komen ook geen vervangers voor. In Nederland zullen die in het vangnet van de ww en bijstand terecht komen. In andere landen als de USA zal dit veel sneller leiden tot bittere armoede. Het is dan ook niet moeilijk te bedenken dat dit kan leiden tot enorme onvrede en misschien zelfs tot revoluties. Maar dat is slechts een tussen periode, maar wel een die de uitkomst van deze ontwikkeling sterk kan beïnvloeden.

Maar uiteindelijk is deze ontwikkeling niet te stoppen, gewoon omdat het kan en er nu eenmaal veel geld en macht mee kan worden bereikt met robotisering.

Als dus uiteindelijk ook de hoger opgeleiden door kunstmatige intelligentie tot werkeloosheid worden gedwongen zal de overheid sowieso genoodzaakt zijn om in te grijpen door de welvaart te gaan herverdelen tussen de (tegen die tijd) superrijken en de werkelozen. Omdat ze dan als nationale overheid niet meer voldoende invloed hebben op de multinationals zal dit samenwerking vereisen tussen nationale overheden. Laten we uitgaan van het positieve en men weet dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. We leven dan met veel vrijheid, vrije tijd en welvaart tot het moment dat de laatste baan is vervangen door slimmere robots. Op dat moment of net daarvoor verdwijnt de economie zoals we kennen en is alles gratis. Robots maken namelijk alles inclusief delving van grondstoffen en omdat zij geen tegenprestatie eisen doen ze dat kosteloos, 24 uur per dag 365 dagen per jaar. De prijzen van producten en diensten dalen dus verder en verder tot ze uiteindelijk nul zijn.

Wat dan ? De economie is verdwenen, rijk zijn heeft geen nut meer want alles is gratis.

Ontstaat dan een schaduw economie, zoals nu ook bestaat tussen onder en bovenwereld of gaan we ons proberen op andere manieren te onderscheiden. Momenteel weet ik het niet, wat ik wel weet is dat bovenstaand scenario reëel is en dat we zowel voorbereid moeten zijn op de periode tussen nu en het verdwijnen van de economie als de periode daarna.