NetCare logo

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

 

WE CARE. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen is een dynamisch proces waarin bij elke beslissing een afweging wordt gemaakt tussen de verschillende belangen.  

NetCare ziet het belang van maatschappelijk betrokken ondernemen en zoekt daarom naar een goede balans tussen de drie P’s in haar bedrijfsvoering: 

 

People

Hierbij gaat het om het welzijn van de medewerkers binnen ons bedrijf. Wij zijn een organisatie die ruimte biedt voor ontplooiing, initiatief en uitdaging waarbij medewerkers en leidinggevenden op een open en eerlijke manier met elkaar communiceren en samen willen werken.

In het kader van persoonlijke ontwikkeling en preventief gezondheidsbeleid hebben wij een coach in vaste dienst die meerdere gesprekken per jaar voert met iedere individuele medewerker om zo door middel van het vergroten  van het zelfbewustzijn, het persoonlijke gevoel van welzijn te bevorderen.

In onze keuken staan biologisch verantwoordde tussendoortjes. 

 

Met oog voor het grotere geheel , de maatschappij, zijn wij actief voorstander van het vrijelijk en gratis delen van onze kennis. Op diverse open-source platformen kan iedereen die dat wil, gebruik maken van door ons ontwikkelde software die  van uitstekende kwaliteit is. 

Centillien is ons unieke wereldwijde network voor organisaties, bedrijven en belanghebbenden. Door registratie van uw bedrijf kunt u netwerken met de meer dan 16.000 bedrijven die u al voor zijn gegaan. Hier kunt u nieuwe zakelijke contacten opdoen en uw bedrijf (eveneens gratis) promoten.

Planet

Onze bedrijfsactiviteiten vinden zoveel mogelijk binnen ecologische randvoorwaarden plaats. Afval wordt gescheiden ingezameld en er wordt op energieverbruik gelet. Door middel van het rijden met elektrische bedrijfsauto’s helpen wij mee aan een schoner milieu.  

Als bijdrage in de reductie van broeikasgas streven wij naar Zero Emissie. Als ICT onderneming verbruiken we nogal wat energie, wat tijdens de opwekking uitstoot van CO2 veroorzaakt door verbranding van olie, gas en kolen. Aan de andere kant zijn bomen in staat om CO2 om te zetten in zuurstof. We laten bomen planten zodat we uiteindelijk CO2 neutraal zijn. 

Profit

Maatschappelijk betrokken ondernemen houdt voor ons in dat wij niet alleen naar winst streven maar daarbij rekening houden met bovenstaande effecten.