NetCare logo

Bedrijfscoaching

 

Een bedrijfscoach is een zinvolle vorm van tijdelijke begeleiding

Je zit daarna lekker in je vel, voelt je op je plek binnen je functie en je kunt je werkzaamheden goed uitvoeren. 

De ontwikkeling van mens en organisatie is vol innerlijke dynamiek en nooit iets dat bereikt is, maar iets wat steeds opnieuw tot stand gebracht moet worden. Organisaties en mensen die zich de tijd gunnen om na te denken over hun standpunten presteren daarom beter. Even stilstaan betekent dan vooruitgang. 

Even een steuntje in de rug nodig?

 

Er kunnen momenten zijn waarop wensen en doelen minder helder zijn, je hebt het gevoel dat je ergens stagneert of je denkt dat je nog beter zou kunnen presteren. Daar kan van alles aan ten grondslag liggen, zowel binnen het bedrijf waar je voor werkt als binnen de privésfeer. Het kan zijn dat je te betrokken bent, je hebt soms last van stress, maakt je zorgen  of je kunt de laatste tijd minder goed slapen.

Een coach helpt je inzicht in de situatie te krijgen door beperkingen maar ook krachten weer zichtbaar te maken.  Coaching  is aantoonbaar een van de meest effectieve manieren om talenten van mensen tot volle ontplooiing te laten komen.

Zelfontplooiing leidt tot meer zelfsturing en zelfredzaamheid in je werk en in je privéleven.

 

Iemand die zijn vragen met je deelt is vele malen inspirerender dan iemand die zijn antwoorden aan je meedeelt.

 

NetCare B.V.
Geldropseweg 8b
5731 SG Mierlo
Tel 0492-430100
Contact

Contact Personen:
  Robin Conjour
   Gerard Kanters
    Christina vd Kamp
     Gino F. Cras